THÁNH ÐAMASÔ I, giáo hoàng
( St. Damasus
I )
Ngày 11/12
 
Mt
18,12-14
 
 
Thánh là người được ánh sáng soi chiếu mọi ngõ
ngách của cuộc đời, của con người khiến mọi nét trong con người vị
thánh được sáng lên với những nhân đức trở nên anh hùng. Thánh
Ðamasô I, giáo hoàng cũng đã được chính Chúa Giêsu Kitô chiếu dọi,
đến nỗi bản thân của Ngài đã nên một với Ðức Kitô.
 
VỊ THÁNH CỦA VIỆC CẢI TỔ
Thánh Ðamasô I sinh tại Roma vào khoảng năm 305. Thánh
nhân đã được Chúa tuyển chọn một cách rất đặc biệt số là vào năm
366, sau khi Ðức Giáo hoàng Libêriô qua đời, Hội Thánh Chúa gặp
khủng hoảng trầm trọng do tình thế lúc đó gây nên, tạo ảnh hưởng
không ổn định sâu rộng trong xã hội và tôn giáo. Tuy nhiên, Chúa có
đường lối của Chúa, phó tế Ðamasô được bầu vào chức vị Giáo hoàng
ngay trong hoàn cảnh bất ổn đó. Ðường đi của Chúa quả là huyền
diệu. Con đường đức tin quả thật diệu kỳ. Thánh nhân vừa lên ngôi
Giáo hoàng đã đem hết tài lực, tâm trí ra lèo lái con thuyền của
Giáo Hội. Việc đầu tiên của Ngài là ổn định Giáo Hội đang hoang mang
giữa trăm ngàn nguy khó, giữa muôn vàn thử thách do các bè rối gây
nên. Thánh nhân đã đặc biệt lưu tâm tới việc cổ võ mọi người học
hỏi lời Chúa qua các sách Tin Mừng. Ngài giao cho thánh Hiêrônimô
nhiệm vụ dịch Sách Thánh ra tiếng La ngữ. Thánh nhân lưu ý tới phụng
vụ thánh, phổ biến và khuyến khích đọc thánh vịnh trong toàn Giáo
Hội. Ngài cổ võ lòng sùng kính và học hỏi về gương các thánh tử vì
đạo. Ngài và Hội thánh phải đương đầu với các bè rối, nhất là bè
rối Ariô. Ngài tỏ ra đại lượng, giầu lòng nhân từ như chính mẫu
gương của Chúa Giêsu, khiến cho nhiều người thuộc các bè rối được ơn
ăn năn quay trở lại với Hội Thánh. Ngài có công rất lớn đối với
công đồng Constantinople và trở thành lũy vững chắc cho công đồng,
cho Giáo Hội vì tính can đảm, cương quyết đối với các bè rối. Thánh
Ðamasô I, giáo hoàng qua đời về với Chúa vào năm 384, hưởng thọ 80
tuổi.
 
LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, thánh Ðamasô, giáo hoàng đã phục hưng và
cổ võ lòng tôn sùng các thánh tử đạo. Xin cho chúng con cũng biết
noi gương Người mà luôn luôn tưởng nhớ công ơn của các chứng nhân
anh dũng đã đổ máu mình vì đức tin ( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh
Ðamasô I, giáo hoàng ).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT