AI TÍN – Ông:  GIUSE NGUYỄN VĂN ĐỨC

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”(Ga 11,25)
                AI TÍN
      Ông:  GIUSE NGUYỄN VĂN ĐỨC
      Sinh năm: 1963; Tại Nam Định
      Đã được Chúa gọi về  lúc 10g, ngày 15 tháng 07 năm 2021
      Thuộc Giáo họ: Thánh Đạt (Họ 8)
      Hưởng dương:  58 tuổi.
      Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Ông Giuse sớm hưởng nhan thánh Chúa.