AI TÍN

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Kính thưa cộng đoàn,

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

BÀ ANNA MAI THỊ KIM

Sinh năm 1960  –  Tại Thanh Hoá

Đã an nghỉ trong Chúa ngày 14 tháng 09 năm 2021.

Tại tư gia, thuộc Giáo họ Thánh Đạt (Họ 8), Gx. Thạch Lâm.

Hưởng thọ: 61 tuổi.

Nghi thức An táng sẻ được của hành tại Đất Thánh Giáo xứ Thạch Lâm vào ngày 15 tháng 09 năm 2021.

Kính xin cộng đoàn hiệp thông trong lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Anna sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

BTT/Gx. Thạch Lâm