AI TÍN – BÀ ANNA PHẠM THỊ TUYẾT

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Kính thưa cộng đoàn,
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

BÀ ANNA PHẠM THỊ TUYẾT

Sinh năm 1959 – Tại Ninh Bình

Đã an nghỉ trong Chúa ngày 19 tháng 09 năm 2021.

Tại tư gia, thuộc Giáo họ Thánh Lộc (Họ 12), Gx. Thạch Lâm.

Hưởng thọ: 63 tuổi.

Nghi thức An táng sẽ được cử hành tại Đất Thánh Giáo xứ Thạch Lâm

Vào ngày 21 tháng 09 năm 2021.

Kính xin cộng đoàn hiệp thông trong lời cầu nguyện cho linh hồn ANNA sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

BTT/Gx. Thạch Lâm