AI TÍN – Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ CHÍN

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài” (Tv 91,2)

AI TÍN

Kính thưa cộng đoàn, trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ CHÍN
Sinh năm 1940 – tại Nghĩa Hưng-Nam Định.
Đã được Chúa gọi về lúc 06g00 sáng thứ 6, ngày 14 tháng 01 năm 2022
Tại tư gia, thuộc Giáo xứ Thạch Lâm, Giáo hạt Phương Lâm.
Hưởng thọ: 82 tuổi.

Là thân mẫu của:
– Dì Maria Vũ Kim Cúc (Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập)
– Dì Maria Vũ Thị Hoa (Dòng Đaminh Tam Hiệp)

Thánh Lễ An Táng cho Bà cố Maria, sẽ được cử hành
vào lúc 04 giờ 45 sáng Thứ hai, ngày 17 tháng 01 năm 2022.
Tại nhà thờ Giáo xứ Thạch Lâm, Giáo hạt Phương Lâm, Giáo Phận Xuân Lộc.

Xin cộng đoàn cùng hiệp thông với  Ông Cố, Quý Dì và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà Cố sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BTT/ Gx. Thạch Lâm