AI TÍN – BÀ MARIA DƯƠNG THỊ BA

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Kính thưa cộng đoàn,
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

BÀ MARIA DƯƠNG THỊ BA

Sinh năm 1942

Đã an nghỉ trong Chúa ngày 03 tháng 10 năm 2021.

Tại tư gia, thuộc Giáo họ Thánh Lộc (Họ 1), Gx. Thạch Lâm.

Hưởng dương: 80 tuổi.

Nghi thức An táng sẽ được cử hành tại Đất Thánh Giáo xứ Thạch Lâm

Vào ngày 05 tháng 10 năm 2021.

Kính xin cộng đoàn hiệp thông trong lời cầu nguyện cho linh hồn MARIA sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

BTT/Gx. Thạch Lâm