AI TÍN – Bà MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

AI TÍN

Kính thưa cộng đoàn, trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

Bà: MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG
Sinh năm 1936 – tại Nghĩa Tân.
Đã được Chúa gọi về  ngày 18 tháng 01 năm 2022
Tại tư gia, thuộc Giáo xứ Thạch Lâm, Giáo hạt Phương Lâm.
Hưởng thọ: 86 tuổi.

Thánh Lễ An Táng cho Bà MARIA, sẽ được cử hành
vào lúc 04 giờ 45 sáng Thứ sáu, ngày 21 tháng 01 năm 2022.
Tại nhà thờ Giáo xứ Thạch Lâm, Giáo hạt Phương Lâm, Giáo Phận Xuân Lộc. Sau đó sẽ được chôn cất tại Đất Thánh Giáo xứ Thạch Lâm

Xin cộng đoàn cùng hiệp thông Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BTT/ Gx. Thạch Lâm