AI TÍN – CHỊ ANNA MAI THỊ LỆ HUYỀN

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Kính thưa cộng đoàn,
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

CHỊ: ANNA MAI THỊ LỆ HUYỀN

Sinh năm: 1970

Đã an nghỉ trong Chúa ngày 24 tháng 11 năm 2021.

Tại tư gia, thuộc Giáo họ Thánh Dũng Lạc (Họ 3), Gx. Thạch Lâm.

Hưởng dương: 51 tuổi.

Thánh Lễ An táng sẽ được cử hành tại Giáo xứ Thạch Lâm vào lúc 04g45 ngày 26/11/2021, sau đó sẽ được chôn cất tại Đất Thánh Giáo xứ Thạch Lâm

Kính xin cộng đoàn hiệp thông trong lời cầu nguyện cho linh hồn ANNA sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

BTT/Gx. Thạch Lâm