AI TÍN – PHÊRÔ VŨ GIANG

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

AI TÍN

Kính thưa cộng đoàn, trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

Anh: PHÊRÔ VŨ GIANG
Sinh năm 1987.
Đã được Chúa gọi về  ngày 23 tháng 01 năm 2022
thuộc Giáo xứ Thạch Lâm, Giáo hạt Phương Lâm.
Hưởng dương: 35 tuổi.

Thánh Lễ An Táng cho Anh PHÊRÔ, sẽ được cử hành
vào lúc 04 giờ 45 sáng Thứ ba, ngày 25 tháng 01 năm 2022.
Tại nhà thờ Giáo xứ Thạch Lâm, Giáo hạt Phương Lâm, Giáo Phận Xuân Lộc. Sau đó sẽ được chôn cất tại Đất Thánh Giáo xứ Thạch Lâm

Xin cộng đoàn cùng hiệp thông Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Anh sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BTT/ Gx. Thạch Lâm