Ai tín

AI TÍN – PHÊRÔ VŨ GIANG

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) AI TÍN Kính thưa cộng đoàn, trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Anh: PHÊRÔ VŨ GIANG Sinh năm 1987. Đã được Chúa gọi về  ngày 23 tháng 01 năm 2022 thuộc Giáo xứ Thạch Lâm, Giáo hạt Phương Lâm. Hưởng dương: 35 tuổi. Thánh Lễ An Táng cho Anh PHÊRÔ, sẽ được cử hành vào…

AI TÍN – CATARINA PHẠM THỊ NGUYỆT

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) AI TÍN Kính thưa cộng đoàn, trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Chị: CATARINA PHẠM THỊ NGUYỆT Sinh năm 1971– tại Phú Lập. Đã được Chúa gọi về  ngày 21 tháng 01 năm 2022 Tại tư gia, thuộc Giáo xứ Thạch Lâm, Giáo hạt Phương Lâm. Hưởng dương: 51 tuổi. Thánh Lễ An Táng cho…

AI TÍN – Bà MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) AI TÍN Kính thưa cộng đoàn, trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Bà: MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG Sinh năm 1936 – tại Nghĩa Tân. Đã được Chúa gọi về  ngày 18 tháng 01 năm 2022 Tại tư gia, thuộc Giáo xứ Thạch Lâm, Giáo hạt Phương Lâm. Hưởng thọ: 86 tuổi. Thánh Lễ An Táng…

AI TÍN – ANRÊ NGUYỄN VĂN XUYÊN

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) AI TÍN Kính thưa cộng đoàn, trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Ông: ANRÊ NGUYỄN VĂN XUYÊN Sinh năm 1970 – tại Nghĩa Tân. Đã được Chúa gọi về lúc 13g30′ Chiều thứ 2, ngày 17 tháng 01 năm 2022 Tại tư gia, thuộc Giáo xứ Thạch Lâm, Giáo hạt Phương Lâm. Hưởng dương: 53…

AI TÍN – Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ CHÍN

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài” (Tv 91,2) AI TÍN Kính thưa cộng đoàn, trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ CHÍN Sinh năm 1940 – tại Nghĩa Hưng-Nam Định. Đã được Chúa gọi về lúc 06g00 sáng thứ 6, ngày 14 tháng 01 năm 2022 Tại tư gia, thuộc…

AI TÍN – CHỊ ANNA MAI THỊ LỆ HUYỀN

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) Kính thưa cộng đoàn, Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: CHỊ: ANNA MAI THỊ LỆ HUYỀN Sinh năm: 1970 Đã an nghỉ trong Chúa ngày 24 tháng 11 năm 2021. Tại tư gia, thuộc Giáo họ Thánh Dũng Lạc (Họ 3), Gx. Thạch Lâm. Hưởng dương: 51 tuổi. Thánh Lễ An táng sẽ được cử…

AI TÍN – BÀ MARIA VŨ THỊ SEN

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) Kính thưa cộng đoàn, Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: BÀ MARIA VŨ THỊ SEN Sinh năm 1937 Đã an nghỉ trong Chúa ngày 06 tháng 10 năm 2021. Tại tư gia, thuộc Giáo họ Thánh Dũng Lạc (Họ 3), Gx. Thạch Lâm. Hưởng thọ: 85 tuổi. Nghi thức An táng sẽ được cử hành…

AI TÍN – BÀ MARIA DƯƠNG THỊ BA

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) Kính thưa cộng đoàn, Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: BÀ MARIA DƯƠNG THỊ BA Sinh năm 1942 Đã an nghỉ trong Chúa ngày 03 tháng 10 năm 2021. Tại tư gia, thuộc Giáo họ Thánh Lộc (Họ 1), Gx. Thạch Lâm. Hưởng dương: 80 tuổi. Nghi thức An táng sẽ được cử hành tại…

AI TÍN – BÀ MARIA LÊ THỊ NƯU (THU)

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)            Kính thưa cộng đoàn,           Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: BÀ MARIA LÊ THỊ NƯU (THU) Sinh năm 1962  Đã an nghỉ trong Chúa ngày 25 tháng 09 năm 2021. Tại tư gia, thuộc Giáo họ Thánh Khanh (Họ 9), Gx. Thạch Lâm. Hưởng dương:…

AI TÍN – BÀ ANNA PHẠM THỊ TUYẾT

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) Kính thưa cộng đoàn, Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: BÀ ANNA PHẠM THỊ TUYẾT Sinh năm 1959 – Tại Ninh Bình Đã an nghỉ trong Chúa ngày 19 tháng 09 năm 2021. Tại tư gia, thuộc Giáo họ Thánh Lộc (Họ 12), Gx. Thạch Lâm. Hưởng thọ: 63 tuổi. Nghi thức An táng sẽ…