CÁC THÁNH NAM NỮ

CÁC THÁNH NAM NỮ
Ngày 01/11/02
 
Mt 5,1-12a
 
Các thánh nam nữ
mà Giáo Hội mừng kính hôm nay gợi cho con người nhiều suy nghĩ. Các
Ngài hằng hà sa số luôn tô điểm cho vườn hoa Giáo Hội đủ mầu đủ
sắc. Các Ngài là những người sống quanh ta, bên cạnh ta, có khi họ
là những bà con thân thuộc trong gia đình ta. Các Ngài đã làm gì để
có thể gọi được là thánh ?
 
CÁC THÁNH LÀ
NHỮNG NGƯỜI ÐÃ SỐNG CUỘC SỐNG CỦA CHÚA GIÊSU: Con đường tám mối phúc thật Chúa
Giêsu đưa ra cho nhân đi theo không ngoài mục đích giúp con người tiến
triển trên đường nhân đức. Thánh Matthêu nhấn mạnh tới mối phúc
thứ nhất: ” Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó “. Thánh Matthêu lưu
tâm đến tinh thần nghèo khó và đó là điều kiện tiên quyết để vào
nước trời. Thánh Matthêu cũng đánh giá về sự đói khát. Theo
Người,sự đói khát ở đây có nghĩa là đói khát sự công chính nơi con
người. Các thánh là những người đã dám sống con đường tám mối phúc
thật. Các Ngài đi từng nấc phúc như phương thế không thể nào thiếu
để các Ngài nên trọn hảo, nên thánh. Như thánh Phaolô nói cuộc
sống của các thánh không còn là cuộc sống riêng tư, nhưng các Ngài
đã mặc lấy Ðức Kitô: ” Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là
Ðức Kitô sống trong tôi”. Các thánh là những người như ta,nhưng các
Ngài đã dám sống lòng tin,đã dám liều vì Tin Mừng. Các Ngài đã
chiến thắng ma quỉ, xác thịt, lướt thắng mọi thử thách để chỉ tin vào
Thiên Chúa. ” Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh
cho tôi ” ( Pl 4, 13 ). Các Ngài như thánh Phaolô đã có thể thốt lên
rằng:” .tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt
vời, là được biết Ðức Kitô Giêsu, Chúa của tôi “. ( Pl 3, 8 ). Và
như thế, các Ngài đã dám từ bỏ tất cả để
trung thành với
Chúa trong cuộc sống thường nhật, trong cuộc sống hằng ngày. Các
Ngài đã coi mọi sự là rác rến, để được Ðức Kitô ( Pl 3, 8 ). Các
thánh thuộc đủ mọi giai cấp, thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội,
các Ngài đã sống như ta, nhưng chỉ có cái khác là các Ngài đã dám
đáp trả lại lời mời gọi nên thánh của chúa. Các thánh đã dám tin,
dám liều, dám trả lời có với Chúa, còn ta chưa dám tin, chưa dám
liều đi theo chúa và chưa dám đi theo con đường tám mối phúc thật của
Chúa.
 
CHÚA MỜI GỌI
MỌI NGƯỜI NÊN THÁNH
Thánh Augustinô
đã nói một câu để đời: ” Ông kia bà nọ nên thánh,tại sao tôi lại
không ? “. Chúa mời gọi mọi người nên thánh. Các thánh dám đi con
đường tám mối phúc để mong trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa.
Các Ngài đã cố gắng gọt dũa, đục đẽo, loại bỏ những gì không cần
thiết để càng lúc càng giống Chúa Kitô Giêsu. Giống Chúa là sống
sự sống của chính Chúa. Sống trong Chúa Kitô Giêsu, con người sẽ trở
nên Chúa Giêsu khác và nhờ đó họ chia sẻ sự sống thần linh cho
những anh chị em đồng loại. Chúa mời gọi mọi người nên giống Chúa.
Cuộc sống của các thánh nam nữ là tấm gương để mọi người phấn đấu
trở nên giống Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã khuyên nhủ tín hữu Phipíp
rằng:” Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin
Mừng của Ðức Kitô “.( Pl 1, 27). Thánh Phaolô muốn nhắc nhở cho mọi
người sống xứng với Tin Mừng là kính Chúa và yêu người. Sống
như thế là con người đã thực hiện
điều Chúa mong muốn. Các thánh là những người sống như ta, nhưng chỉ
có một điều là các Ngài dám tin, còn ta hoặc chưa dám tin hay còn
yếu tin vào Chúa Giêsu và con đường phúc thật của Ngài .
Lạy Chúa, chỉ có
Chúa là Ðấng Thánh, Chúa đã làm bao việc lạ lùng nơi toàn thể các
thánh nam nữ; chúng con xin chúc tụng, tôn thờ và nguyện cầu Chúa
lấy tình yêu vô tận thánh hóa chúng con, để sau khi được thần lương
này nuôi dưỡng trên con đường lữ thứ trần gian, chúng con cũng được
về thiên quốc dự tiệc vui muôn đời. ( Lời nguyện hiệp lễ, lễ các
thánh nam nữ ).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT