CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI CỦA GIÁO ĐOÀN ROMA,

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI CỦA GIÁO ĐOÀN ROMA,
Ngày 30/6
      
“Người công chính gặp nhiều nỗi
gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Xương cốt họ đều được Chúa giữ
gìn, dầu một khúc cũng không giập gẫy”( Tv 33, 20-21 ). Các thánh tử đạo tiên
khởi của giáo đoàn Roma đã anh dũng bảo vệ đức tin để làm chứng cho Chúa Giêsu.
Các Ngài đã làm vinh danh Chúa và đã làm cho đức tin rực sáng. Các Ngài xứng
đáng lãnh nhận triều thiên nước trời và góp phần xây dựng giáo đoàn Roma trần
thế.
 
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI CỦA GIÁO ĐOÀN ROMA LÀ AI ?
Các thánh
tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma là các vị anh hùng gồm một số rất đông đã
đổ máu đào để tuyên xưng danh Chúa, làm chứng cho Chúa dưới thời bạo Chúa
Néron: Các Ngài đã bị người ta lúc ấy vu khống là đã đốt thành Roma, phá hủy
thành, nên các Ngài đã bị Néron  ra lệnh
hành quyết, xử tử bằng mọi cực hình, bằng mọi phương cách tàn bạo, cay đắng, dã
man. Có những vị đã bị nhốt tù, đánh đập tàn ác, bỏ đói cho đến chết. Có những
vị bị thú vật cắn xé, dầy vò, đùa giỡn, những vị khác bị đốt, bị nung trên
giường sắt, có những vị bị treo ngược trên thập giá, có những vị khác bị đốt
cháy sáng như những ngọn đuốc trong đêm đen. Tuy nhiên cảm nghiệm lời Chúa
nói:” Anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp gian nan thử
thách. Vì thế Thầy sẽ ban quyền cai trị cho anh em Để anh em được đồng bàn ăn
uống với Thầy, trên vương quốc của Thầy”( Lc 22, 28- 30 ) hoặc “ Các thánh đã
theo chân Đức Kitô, được vui mừng trên thiên quốc. Các Ngài đã đổ máu mình ra,
vì lòng yêu mến Đức Kitô, nên luôn được hoan hỷ với Người “( Ca nhập lễ, lễ
nhiều thánh tử đạo ).Các thánh tử đạo đã hân hoan chịu chết
 
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI CỦA GIÁO ĐOÀN ROMA XỨNG ĐÁNG LÃNH
NHẬN TRIỀU  THIÊN  NƯỚC TRỜI:
“Hạt
giống gieo xuống đất không thúi đi…”, các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn
Roma là những môn đệ của các tông đồ, các Ngài đã được Chúa thương, tuyển lựa
để nên như của lễ đầu mùa hiến dâng cho Thiên Chúa và trở nên hạt giống đức tin
gieo vào lòng đất cho hoa trái được nẩy nở tốt tươi. Các Ngài đã đổmáu ra để  làm phát sinh Hội Thánh Roma. Các Ngài xứng
đáng được Chúa thưởng công và Giáo Hội tôn vinh vì các Ngài vẫn một lòng gắn bó
với Chúa( Lc 22, 28 ).
 
Lạy Chúa,
Chúa đã dùng máu các thánh tử đạo thánh hiến giáo đoàn Roma trong những bước
đầu. Vì các thánh đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ đức tin, xin cho cuộc chiến
thắng vẻ vang của các Ngài làm cho chúng con được bền lòng vững chí( Lời nguyện
nhập lễ, lễ các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma ).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
DCCT  
29-6-03