Category Archives: Hạnh Các Thánh

Dưới đây là những câu nói nổi bật của thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu

Dưới đây là những câu nói nổi bật của thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu – Đức Tin của chúng ta thật hiển hách! Thay vì giới hạn các con tim, như thế gian mong muốn, Đức Tin lại nâng các con tim lên và gia tăng khả năng yêu thương của chúng. – Xin […]

THÁNH BASILIÔ CẢ và THÁNHGRÊGÔRIÔ NAZIAN,

THÁNH BASILIÔ CẢ và THÁNH GRÊGÔRIÔ NAZIAN (St. Basil the great & Gregory Nazianzen) Giám mục và tiến sĩ Hội Thánh, ngày 02/1 Thánh Basiliô Cả Thánh Grêgôry Nazian Ngay trong ca nhập lễ các thánh Giám mục đã có viết: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của Ta và đặt một mục tử chăn […]