Category Archives: Họ Thánh Liêm

Tiểu sử Thánh Vincentê Phạm Hiếu Liêm 1732-1773)

Thánh Vincentê Phạm Hiếu Liêm (1732-1773) Vincentê Phạm Hiếu Liêm, Sinh năm 1732 tại Trà Lũ, Bùi Chu, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 7 tháng 11 năm 1773 tại Ðồng Mơ dưới đời chúa Trịnh Sâm. Ngày 20.05.1906 Đức Piô X suy tôn các ngài lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, […]

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH LIÊM

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH LIÊM NHIỆM KỲ  2021 – 2025 Ông: Phêrô Trần Văn Nam SN: 1979 Chức vụ: Trưởng Họ ĐT: Ông: Đaminh Vũ Trịnh Tùng SN: 1972 Chức vụ: Phó I ĐT: Ông: Giuse Vũ Văn Lập SN: 1975 Chức vụ: Phó II ĐT Ông: Phêrô Trần Văn Chiến […]