CHÚA NHẬT LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ,

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG
ĐỒ,
ngày 29/6
Mt 16, 13-19
 
HAI CỘT TRỤ CỦA HỘI THÁNH
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
Khi đọc lại lịch sử của hai vị thánh Phêrô và
Phaolô, nhân loại không khỏi ngạc nhiên vì hai con người này hai tính khí khác
nhau, hai nền giáo dục khác nhau, nhưng đã bổ túc cho nhau khiến hai Đấng trở
nên cột trụ vững chắc cho Giáo Hội của Chúa Kitô ở trần thế. Thánh Phêrô,vị
tông đồ trưởng đã bộc trực thưa với Chúa Giêsu ba lần “ Ngài yêu mến Chúa”,
nhưng sau đó lại chối Chúa ba lần. Còn thánh Phaolô, một con người bắt bớ Giáo
Hội của Chúa, đã bị Chúa làm cho tan nát trên đường đi Đamas.
 
HAI KHUÔN MẶT. MỘT NIỀM TIN:
Tin mừng
Matthêu thuật lại, các môn đệ sau khi theo Chúa một thời gian khá dài, có nhiều
dư luận nói về Chúa Giêsu, người thì bảo là Êlia, người bảo là Giêrêmia hay là
một ngôn sứ nào đó,còn các môn đồ nghĩ sao? Chúa Giêsu muốn biết tấm lòng và sự
hiểu biết của các tông đồ đối với Chúa Giêsu như thế nào và đây là điều Ngài
muốn biết. Ông Simon Phêrô vẫn nhanh nhảu, nóng nảy, bộc trực đã thưa với Chúa
Giêsu:” Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”( Mt 16, 16 ). Chúa Giêsu
đã rất hài lòng về câu trả lời của Phêrô và đây là câu trả lời Chúa Giêsu muốn
biết. Đức Giêsu nói với Simon Phêrô:” Này anh Simon, con ông Gio-na, anh thật
là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là
Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”( Mt 16,17 ).Đức tin của Phêrô đã giúp Ông
thốt lên và tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Chính nhờ đức tin, sự xác
tín và sự tuyên xưng của Simon Phêrô, Chúa Giêsu đã đatë thánh Phêrô làm đầu
Hội Thánh ( Mt 16, 18 ). Còn Phaolô,sau khi bị Chúa đánh cho ngã ngựa trên
đường Đamas đang khi thực hiện ý đồ triệt hạ các môn đệ và Giáo Hội của Chúa,
Phaolô đã nghe tiếng Chúa nói:” Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta ? . Ông
nói:” Thưa Ngài, Ngài là ai ?. Người đáp:”Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ.”(Cv
9, 4-5 ). Sao-lô tức Sa-un đã được Khanania đặt tay chữa lành và làm cho Sa-un được
sáng  mắt do quyền năng của Chúa và Ông
đã lại thấy được, Ông đứng dậy và lãnh  nhận
phép rửa( Cv 9,17-19 ).Từ hôm đó Ông đã mạnh dạn rao giảng về Chúa khiến nhiều
người Do Thái ngạc nhiên tự hỏi:” Ông này chẳng phải là người ở Giêrusalem vẫn
tiêu diệt những ai kêu cầu danh Giêsu sao ? Chẳng phải ông đã đến đây với mục đích
bắt trói họ giải về cho các thượng tế sao?”( Cv 9, 21 ). Phaolô đã làm bẽ mặ tnhững
người Do Thái ở Đamát, khi minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Mêsia( Cv 9, 22 ).
 
Thánh
Phaolô đã được các tông đồ tin tưởng nhờ đó Ông và các tông đồ đi lại hoạt động
tại Giêrusalem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa ( Cv 9, 28 ). Thánh Phêrô
và thánh Phaolô mỗi người một cách suy nghĩ, mỗi người một tính khí nhưng dưới
ánh sáng của Tin Mừng, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, hai Ngài đã trở thành
hai cột trụ vững chắc cho Giáo Hội nhờ đức tin của các Ngài được Chúa củng cố.
 
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ NÊU GƯƠNG TÔNG ĐỒ CHO TA:
Dù thánh
Phêrô đã chối Chúa tới ba lần, dù trước đó Ngài đã cương quyết theo Thầy tới
cùng, nhưng khi nghe Chúa loan báo cuộc thương khó Ngài phải chịu để cứu độ
nhân loại, Phêrô không thể hiểu được Thầy mình, Ông đã cản ngăn đường Chúa đi, Chúa
đã khiển trách Phêrô rất nặng lời, cho ông là Satan, ma quỉ. Nhưng Phêrô đã  nhận ra con người của Chúa sau ba lần chối
Thầy. Phêrô cũng chỉ nhận ra tình yêu và lòng xót thương của Chúa sau những
giọt nước mắt tang thương, ăn năn, sám hối. Còn Phaolô chỉ nhận ra Chúa khi Ông
hăm hở, lấc cấc, hăng say truy lùng, bắt bớ các môn đệ của Chúa. Ông chỉ hiểu
được lòng tha thứ và tình thương của Chúa khi Ông ngã ngựa và đôi mắt bị mù lòa
trên đường Đamas. Hai thánh nhân đều ý thức việc quay trở lại với Chúa, đều cảm
nghiệm tình thương xót hải hà của Chúa. Hai Ngài đã rất thực, sống hoàn toàn
như mình nghĩ và cũng hồi sinh mau chóng khi hiểu được con người  đầy xót thương của  Chúa Giêsu. Nên, dù hai tính khí, hai nền giáo dục, hai khả năng,
hai cách làm việc khác nhau, thánh Phêrô và thánh Phaolô đã bổ túc cho nhau để
xây dựng Giáo Hội của Chúa vững chắc ở trần gian này. Hai vị thánh tông đồ đã
nêu gương sáng cho nhân loại, cho Hội Thánh, cho từng người về lòng nhiệt
thành, sự can đảm và sự say mê truyền giáo của các Ngài. Hai Ngài còn cho nhân
loại thấy dù yếu hèn, dù tội lỗi, dù kém tài, Chúa vẫn luôn dùng tới nếu con
người biết tin, cậy và quay trở về với Chúa. Mỗi một con người đều có chỗ đứng
trong trái tim Chúa. Chúa thương yêu con người không chung chung, có lệ, nhưng
Chúa gọi tên từng người một vì “Ta biết chiên và chiên biết Ta “.Chúa dùng mọi
người, dùng mỗi người với tất cả những gì đang có, những khuyết điểm, những hạn
hẹp của con người, Chúa xử dụng tất cả để làm phong phú, đa dạng và làm nổi bật
quyền năng, uy dũng của Ngài. Lễ hai thánh Phêrô và Phaolô là lễ kính mầu nhiệm
Hội Thánh đặt nền tảng trên các Ngài. “Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được
vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chính
nhờ các Ngài, Hội Thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin, xin cho Hội Thánh cũng
luôn trng thành tuân giữ lời các Ngài giảng dậy”  ( Lời nguyện nhập lễ, lễ hai thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ ).
 
GỢI Ý CHIA SẺ:
1.       Bạn hiểu gì về hai thánh Phêrô và thánh
Phaolô ?
2.       Tại sao các tông đồ lại hy sinh cả mạng
sống để làm chứng cho Chúa phục sinh
?          
24-6-2003