Lời cầu nguyện cuối năm.

Lạy Chúa, hôm nay ngày cuối năm, chúng con dâng lên Chúa lời Tạ ơn, vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong suốt một năm vừa qua. Lạy Chúa, suốt năm qua, chúng con đã trải qua những cung bậc cảm xúc của cuộc sống hàng ngày, những niềm vui – nỗi buồn; thành công – thất bại; hạnh phúc-bất an… xin cho chúng con biết xác tín rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Chúa luôn luôn ở bên chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa về những ơn Chúa ban mà chúng con không biết sử dụng cho đúng như Chúa muốn, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin tiếp tục nâng đỡ, gìn giữ và giúp sức cho chúng con trong năm mới, biết cố gắng sống đẹp lòng Chúa và mưu ích cho mọi người. Amen.