DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ  GIA ĐÌNH LEGIO MARIAE

DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ  GIA ĐÌNH LEGIO MARIAE
CURIA – GIÁO XỨ THẠCH LÂM
Nhiệm kỳ 2021 – 2025

Ông: Phanxicô Nguyễn Thế Huân
SN: 1950
Chức vụ: Trưởng BTS
ĐT:
Bà: Têrêsa Lê Thị Hồng
SN: 1961
Chức vụ: Phó BTS
ĐT:
Bà: Maria Nguyễn Thị Dung
SN: 1951
Chức vụ: Thư ký
ĐT:
Bà: Maria Đinh Thị Ơn
SN: 1960
Chức vụ: Thủ quỹ
ĐT:
Ông: Gioan Trần Viết Bính
SN: 1947
Chức vụ: Phụ tá thư ký
ĐT:
Bà: Maria Đoàn Thị Sinh
SN: 1958
Chức vụ: Phụ tá thủ quỹ
ĐT:

 

Bài viết cùng chủ đề: