DANH SÁCH  QUÝ CHA, QUÝ THẦY, QUY DÌ – GIÁO XỨ THẠCH LÂM

DANH SÁCH  QUÝ CHA, QUÝ THẦY, QUY DÌ

GIÁO XỨ THẠCH LÂM

(còn cập nhật tiếp)

HÌNH Châm ngôn sống:

” Hãy ký thác đường đời cho Chúa, Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36,5)

Tên Thánh, Họ và Tên: MARIA TRẦN THỊ HUYỀN THÊ
Ngày sinh: 25/04/1973
Khấn trọn đời: 07/08/2002
Thuộc Dòng: Đaminh Tam Hiệp
Con Ông: Trần Văn Thiệp
Và Bà: Maria Trần Thị Luyến.
Thuộc Giáo họ: Thánh Lộc
Điện thoại:  
ĐỊa chỉ liên lạc:  
Email:
 
   
HÌNH Châm ngôn sống:

” Người phải nổi bật lên, con tôi thì lu mờ đi” (Tv 3,30)

Tên Thánh, Họ và Tên: GIUSE  VŨ NGỌC HƯNG
Ngày sinh: 05/10/1978
Thụ phong linh mục: 30/05/2015
Nơi phục vụ: Chánh xứ Giáo xứ Xuân Hoa
Giáo hạt: Túc Trưng.
Con Ông: Phêrô Vũ Ngọc Huy
Và Bà:  Maria Phạm Thị Hiển.
Thuộc Giáo họ: Thánh Khanh
Điện thoại: 0909505988
ĐỊa chỉ liên lạc:  
Email: joshung77@yahoo.com
   
HÌNH Châm ngôn sống:

” Đừng cứng lòng, nhưng hãy tin” 

Tên Thánh, Họ và Tên: TÔMA  NGUYỄN DUY TÂN
Ngày sinh: 16/12/1978
Thụ phong linh mục: 30/05/2013
Nơi phục vụ: Chánh xứ Giáo xứ Long Đức
Giáo hạt: Long Thành.
Con Ông: Tôma Nguyễn Vă Huynh
Và Bà:  Maria Nguyễn Thị Liễu.
Thuộc Giáo họ: Thánh Dũng Lạc
Điện thoại: 0976484544
ĐỊa chỉ liên lạc:  
Email: