Đồng Hành và Lan Tỏa Yêu Thương

Chúng ta đang sống trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 ngày càng khốc liệt, nhiều gia đình trong Giáo xứ lúc này cũng đang gặp khó khăn. Vì thế, với tâm tình yêu thương và lòng quảng đại của một số ân nhân, Giáo xứ cũng muốn được đồng hành và gửi tặng 5 kg gạo đến các gia đình, đây cũng chỉ là chút quà nhỏ hỗ trợ cho mọi người trong lúc khó khăn này.  Các Ông trong BĐH Giáo họ sẽ gửi đến các gia đình.

Xin Chúa chúc lành và gìn giữ mọi người được bình an, và sớm vượt qua con đại dịch Covid 19 này.

BTT Gx. Thạch Lâm