ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
NGUYÊN TỘI
Lc 1,26-38
(
ngày 8/12)
 
NÉT ĐẸP TUYỆT VỜI
CỦA MẸ MARIA
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ Chúa Giêsu và là mẹ nhân
loại, chính vì thế, Thiên Chúa đã ban cho mẹ nhiều đặc ân mà trên trần thế
không ai được như mẹ. Mẹ được ơn trinh thai, một ân huệ đặc biệt chỉ mình mẹ
mới có. Thiên Chúa còn cho mẹ ơn vô nhiễm nguyên tội nghĩa là Thiên Chúa đã gìn
giữ linh hồn Đức Mẹ không vướng phải vết nhơ tội nguyên tổ. Và sau khi mẹ qua
đời, Thiên Chúa lại đưa cả hồn lẫn xác mẹ về trời.
 
NÉT ĐẸP TUYỆT VỜI CỦA NGƯỜI NỮ TỬ SION CÓ TÊN
MARIA:
 
Ađam và Evà đã phản nghịch cùng Chúa:hai ông bà đã ăn trái cấm,nghịch
lại lệnh của Chúa. Quả thực, trái cây mà hai ông bà tổ tiên đã ăn chẳng đáng
gì, nhưng sở dĩ hai ông bà nguyên tổ bị Chúa giáng phạt vì họ đã không vâng lời
Chúa. Đây là tội phản bội.Tội này đã mang sự chết vào trần gian và tội tổ tông
đã truyền cho con cái qua muôn thế hệ. Tuy nhiên, chỉ riêng mình mẹ Maria vì
được Thiên Chúa chọn để làmm mẹ Đấng Cứu Thế, nên mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ
cách riêng không mắc tội tổ tông truyền. Vì vậy, không một giây phút nào trong
cuộc đời của mẹ phải lệ thuộc ma quỉ, lệ thuộc tà thần hung ác. Đức mẹ ngay từ
lúc mang thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, linh hồn Đức mẹ đã được tràn
đầy thánh sủng, và các nhân đức siêu nhiên, đầy ân huệ của Chúa Thánh Thần. Cho
nên, khi thiên thần Gabrien đến truyền tin cho Đức mẹ, thiên thần đã cất
tiếng:” Kính chào trinh nữ đầy ơn phước”(Lc 1,28). Đức mẹ được đặc ân vô nhiễm
nguyên tội vì mẹ là mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ là mẹ Đấng cứu chuộc, nên Mẹ phải trong
trắng vẹn tuyền, không vương tì ố của tội nguyên tổ và tội riêng mình làm. Đây
là nét đẹp tuyệt vời của người nữ tử Sion có tên là Maria. Một tên gọi dịu dàng,
nhưng mang ý nghĩa cao vời. Tên Maria gói trọn tất cả. Trong tên gọi của Người đã
gồm tóm cả nhân loại và đem lại cho từng người, cho nhân loại, cho lịch sử cứu
độ niềm hạnh phúc vô biên. Hạnh phúc chỉ có thể có nơi thập giá sau này của Con
mẹ sẽ sinh ra cho trần gian. Mẹ Maria đã sống trọn nét đẹp sâu xa nhất Thiên
Chúa dành để cho mẹ. Với những nét đẹp tuyệt diệu nhất Thiên Chúa chỉ để cho
mẹ. Tên Maria quả là cuốn sách chứa đựng toàn những điều quí hóa nhất. Đó là
bình sành quí giá tuyệt vời Thiên Chúa đã dành cho mẹ.
 
MẸ MARIA LÀ MỘT TRONG NHỮNG ANAWIM CỦA THIÊN
CHÚA:
 
Nếu đoạn sách khởi nguyên 3, 9-15.20 cho biết tại sao lại có tội và
rằng Thiên Chúa không chịu khuất phục sự tội, Ngài quyết tuyên chiến với sự ác,
sự tội và Ngài đã dự liệu để chiến thắng tội lỗi. Dân chúa chọn quả có nhiều
người phản nghịch với Chúa, nhưng bên cạnh ấy còn có nhiều người không chịu cúi
đầu lệ thuộc sự tội, nhưng họ  đang đẩy
lui sự tội, đạp dập đầu con rắn là ma quỉ. Những con người quí hiếm ấy là các
ngôn sứ, các người đạo đức, biết nghe và tuân giữ lời Chúa, những người nghèo khao
khát Chúa. Mẹ Maria là một người trong nhóm người nghèo của Giavê Thiên Chúa.
Mẹ đơn sơ, khiêm nhượng, đạo hạnh, vì vậy đoạn Tin Mừng trích đọc hôm nay Thiên
sứ Gabrien gọi mẹ là đầy ơn huệ, đầy ơn phước của Chúa. Mẹ là nữ tử Sion đầy cảm
kích Thiên Chúa để ý và tuyển chọn giữa muôn vàn người nữ. Mẹ là Anawim của Thiên
Chúa vì cả cuộc đời của mẹ đã luôn nói lời xin vâng cảm phục Thiên Chúa và tuân
theo ý Chúa. Vì cả đời mẹ là lời xin vâng, cho nên ơn vô nhiễm nguyên tội mà Thiên
Chúa ban cho mẹ ngay lúc mẹ còn ở cung lòng bà Anna luôn còn nguyên vẹn. Mẹ là
mẫu mực cho toàn nhân loại vì con người được Thiên Chúa tiền định để hưởng ơn
cứu độ và trở nên con cái của Người. Đồng thời, nhân loại cũng được sinh ra như
lời thánh Phaolô viết là nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô Con của Mẹ.
 
Mừng lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội trùng với Mùa Vọng, chúng ta hãy nhớ tới
ơn huệ tuyệt hảo Thiên Chúa dành cho mỗi người là có mẹ vô nhiễm, do đó chúng
ta phải có lòng sám hối, ăn năn để sống xứng đáng là Con của Mẹ Maria vô nhiễm.
Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần khi làm
cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Chúa cũng gìn
giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau
này vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con,
được trở nên công chính thánh thiện mà đón rước Con Chúa”( lời nguyện nhập lễ,
lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội).