Ga 19, 25

ÐỨC MẸ SẦU BI
Ngày 15/9/2002
Ga 19, 25
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
Ðức Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II trong cuốn “Bước qua ngưỡng cửa hy vọng” đã viết một
câu chí lý :” Sau khi được bầu làm Giáo Hoàng và chạm trán với những
vấn đề của Giáo hội hoàn cầu,cái nhìn trực quan này và niềm xác
tín này vẫn luôn ở trong tôi;trong chiều kích hoàn cầu này cũng
vậy,nếu có chiến thắng,thì cũng do Mẹ Maria .Chúa Kitô sẽ chiến
thắng nhờ Mẹ Maria.Chúa muốn liên kết Mẹ vào các chiến thắng của
Giáo Hội trong thế giới hôm nay và trong thế giới của ngày mai “.Ðức
Thánh Cha đã xác tín mạnh mẽ lời Chúa nói với các tông đồ và các
người phụ nữ sau khi Người sống lại:” Anh em đừng sợ “.Mạnh mẽ trong
niềm tin của mình,Mẹ”đã không sợ gì hết “.Cảm nghiệm sâu xa vào con
người của Ðức Mẹ với đức tin sắt đá,thế gian và những người có
lòng tin sẽ chấp nhận chân lý này,sự thật mà văn hào người Ba
Lan,Cyprian Norwid đã nói lên chân lý tuyệt vời:” chúng ta không bước
theo Chúa cứu thế đang vác thập giá của Ngài,nhưng chúng ta bước theo
Chúa Kitô đang vác thập giá của chúng ta”. Bởi vậy,chân lý về thập
giá được xác nhận là ” Tin Mừng”.
 
Có một người
được Thiên Chúa yêu thương,tuyển chọn từ đời đời làm Mẹ Ðấng Cứu
Thế và là Mẹ của nhân loại : người đó tên là MARIA. Maria đã sống
một cuộc đời hoàn toàn âm thầm trong lịch sử cứu rỗi .Mẹ không làm
phép lạ,không hoạt động tông đồ truyền giáo. Sách tông đồ công vụ
chỉ ghi lại có một lần Mẹ và các tông đồ đang cầu nguyện để chờ
đợi Chúa Thánh Thần xuống sau khi Chúa chết,sống lại và về trời.
Mẹ đã sống ẩn dật,không làm bất cứ việc gì nổi bật,nhưng Mẹ đã
góp phần hơn ai hết vào công cuộc cứu chuộc nhân loại và truyền bá
đức tin.Mẹ đã cộng tác với Chúa Giêsu con Mẹ vào công cuộc mở
rộng nước trời bằng đời sống cầu nguyện và nhất là bằng sự đau
khổ của Mẹ.Mẹ Maria là Nữ Vương trời đất,là nữ vương các thánh
tông đồ,là Nữ vương các thánh tử đạo vì thế nhân loại gặp Mẹ”gần
thánh giá Chúa Giêsu có Mẹ Người “. Mẹ Maria đứng dưới chân thánh
giá,tham dự vào cuộc khổ hình của con Mẹ, Mẹ đã đau khổ biết bao ?
Nhưng sự đau khổ của Ðức Mẹ là để góp phần vào việc cứu độ nhân
loại đúng như lời nói trước của ông già Simêon trong Ðền Thánh khi
Mẹ Maria và thánh Giuse dâng con mình là Giêsu :” Một lưỡi gươm sẽ
đâm thấu tâm hồn bà “( Lc 2, 33 ).
 
Mẹ Maria chịu đau
khổ, sự đau khổ của Mẹ không chỉ là đau khổ thể xác mà còn làm cho
tâm hồn Ðức Mẹ nát tan,giầy vò vì từ khi nói lời xin vâng,dâng con
vào đền thánh,lạc mất con vv.cuộc đời của Ðức Mẹ luôn hướng về
cây thập giá. Có thể nói, mọi hành vi của Ðức Mẹ đều chuẩn bị cho
con Mẹ là Chúa Giêsu tự hiến tế để cứu chuộc nhân loại . Mẹ hiểu
rõ con Mẹ là của Mẹ,do Mẹ sinh ra nhưng không thuộc về Mẹ:” Cha
Mẹ,không biết con phải làm việc cho Cha con sao ?.Mẹ đã âm thầm giữ
kín mọi kỷ niệm.mọi sự việc và suy đi nghĩ lại trong lòng.Mẹ đã hân
hoan,vui mừng,ca ngợi tình thương bao la của Thiên Chúa trong ngày
truyền tin, Mẹ lại sinh ra nhân loại trong sự đau khổ trên núi
Canvê.Mẹ hoàn thành sứ mạng đồng công cứu chuộc của Mẹ.”Ðứng gần
thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người”
 
Mẹ Maria đã anh
dũng đứng dưới chân thập giá khi con Mẹ bị treo trên cây thập hình
nhuốc hổ . Mẹ đứng đó khi nhiều môn đệ và những người thân cận
chạy trốn vì sợ hãi,vì sợ chết.Mẹ đã ý thức lời Chúa nói:” Khi
nào Ta được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta “.Mẹ
đã nhận lãnh thánh Gioan,đại diện Giáo Hội làm con của Mẹ và như
thế, Mẹ đã cho nhân loại thấy rõ cái chết của Chúa là hy lễ cao
quí nhất có sức biến đổi thế gian và là nguồn sự sống mới cho nhân
loại.Mẹ đau khổ nhưng sự đau khổ của Mẹ góp phần vào công cuộc cứu
rỗi nhân loại nhờ Mẹ kết hợp sự đau khổ của Mẹ với sự đau khổ
của Chúa Giêsu.
 
Hợp ý với Giáo
Hội,chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện:” Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho
Ðức Mẹ,đồng lao cộng khổ đứng kề bên con Chúa chịu treo trên thánh
giá,xin ban cho Hội Thánh Chúa,khi đã cùng thông phần đau khổ với
Chúa Kitô thì cũng đáng được sống lại với Người “. Mẹ Maria đã
không hề sợ .Mẹ đã chiến thắng sợ hãi, đã theo con là Giêsu tới
cùng và đứng dưới chân thập giá, ẵm xác con trong lòng là tuyệt
đỉnh của sự đau khổ. Nhưng, Mẹ đã chiến thắng, thắng sợ hãi và
thắng sự chết.
 
Lạy Mẹ Maria,xin
giúp chúng con biết chấp nhận sự đau khổ trong cuộc đời như niềm vui
để làm sáng danh Chúa.
Xin cho chúng con
biết yêu mến thánh giá như hạnh phúc
nhất đời vì nhờ thánh giá nhân loại được ơn cứu chuộc.