Ga 20, 2-8

THÁNH GIOAN TÔNG ÐỒ, tác giả sách Tin Mừng
(St. John)
Ngày 27/12
 
Ga 20, 2-8
 
Một trong những vị
tông đồ đã nói về tình yêu nhiều nhất là Gioan, thánh sử. Vị tông
đồ trẻ, được Chúa Giêsu yêu
thương đặc biệt vì đời sống trinh nguyên, thánh thiện đã để lại cuốn
Phúc Âm thứ tư thuật lại tất cả
đời sống của Chúa Giêsu. Thánh nhân đã được Giáo Hội mở đầu ca
nhập lễ bằng những lời này:” Thánh Gioan ngả đầu vào ngực Chúa
trong bữa tiệc ly. Hạnh phúc thay vị Tông Ðồ, đã được tỏ cho biết
các mầu nhiệm trên trời, và đã phổ biến lời hằng sống trên khắp
thế gian ( Hc 15, 5 ).
 
THÁNH GIOAN TÔNG ÐỒ
Thánh Gioan quê ở
Bethsaiđa, xứ Galilêa. Thánh Gioan như nhiều Tông đồ khác, trước khi
được Chúa mời gọi, đã làm nhiều nghề khác nhau trong xã hội Do Thái
lúc đó. Có vị làm nghề lao động chân tay, làm vườn, có vị làm nghề
thu thuế và hầu hết các Tông đồ trước kia làm nghề chài lưới. Thánh
Gioan đã cùng cha của mình là Giêbêđê và anh là Giacôbê làm nghề
chài lưới. Tin Mừng có đoạn đã thuật lại việc hai ông Giacôbê và
Gioan có lẽ đã xúi mẹ mình tới xin xỏ với Chúa Giêsu: một người
được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Chúa Giêsu trong
nước của Chúa ( Mt 20, 21 ). Gioan là một trong số mười hai Tông đồ
được Chúa Giêsu yêu thương nhất vì rằng Gioan và Phêrô đã được
chứng kiến phép lạ Chúa làm cho con gái ông Zairô sống lại. Thánh
Gioan, Giacôbê và Phêrô đã từng được hưởng giờ phút ngây ngất
trên núi Tabôrê khi Chúa biến hình( Mt 16, 1-8; Mc 9,2-8; Lc 9, 28-36 )
và các Ngài cũng được thông chia, hiệp thông giây phút đau khổ nhất
của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu ( Mt 26, 36- 42 ). Thánh Gioan cũng
được hạnh phúc tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly và dưới
chân Thập Giá, thánh Gioan đã được hạnh phúc lớn lao, Chúa Giêsu
trối Ðức Mẹ cho Người và ngược lại:” Ðây là Mẹ của con “( Ga 20, 27
).Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Thánh Gioan còn
được hân hạnh thông báo cho thánh Phêrô biết Chúa đã phục sinh
trong buổi sáng Chúa Giêsu sống lại ( Ga 20, 1-10 ).
 
THÁNH GIOAN CON NGƯỜI QUÁ ÐẶC BIỆT
Suốt cuộc đời
của thánh Gioan từ khi Chúa kêu gọi ông, cho tới khi Ông nhắm mắt
lìa đời, lúc nào thánh Gioan cũng được ở gần bên Chúa và lúc nào
Ông cũng được chứng kiến những việc Chúa làm. Vì được Chúa yêu như
thánh Gioan tự giới thiệu:” người môn đệ mà Chúa Giêsu yêu mến”( Ga
13, 23; 19, 26; 20, 2.). Thánh Gioan đã làm chứng rằng Ngài sống bên
Chúa, cùng ăn, cùng phục vụ với Chúa(Ga 21, 13 ). Thánh Gioan là một
trong vài người đã thấy ngôi mộ trống và là một nhân chứng cho
biến cố phục sinh. Ðời sống của thánh Gioan quả thật đặc biệt,
thánh Augustinô đã nói:” Từ trong lồng ngực Chúa, Gioan đã tìm thấy
nguồn suối ban cho chúng ta thứ nước không còn khát và sự hiểu
biết”. Origênê kết luận:” Chỉ có con người được dựa vào ngực Chúa
và được Chúa trao cho Mẹ Maria mới có thể hiểu” mọi bí nhiệm của
Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Chúa
đã dùng thánh Gioan Tông đồ để mạc khải mầu nhiệm Ngôi Lời cho
chúng con. Xin Chúa thương mở lòng soi trí để chúng con thấu hiểu
những chân lý cao siêu thánh nhân đã truyền lại( Lời nguyện nhập
lễ, lễ thánh Gioan Tông đồ ).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT