Ga 2,13-22

CUNG HIẾN THÁNH ÐƯỜNG LATÊRANÔ, lễ kính
(The Lateran Basilica in Rome)
Ngày 09/11
 
Ga 2,13-22
 
Thánh đường là
nơi qui tụ dân Chúa, là nơi các tín hữu tới cầu nguyện và lãnh nhận
các bí tích. Thánh đường là nơi Chúa ngự, là nơi Mình Máu Thánh Chúa
luôn hiện diện, là nơi dân Chúa lãnh nhận muôn vàn ơn huệ, muôn
vàn hồng ân của Chúa.
 
ÐỀN THỜ LATÊRANÔ
Ðền thờ Latêranô
là nhà thờ chánh toà của Ðức Giáo Hoàng. Ðức Thánh Cha với tư cách
là Giám Mục Roma, cũng đặt ngai tòa của mình tại nhà thờ chánh tòa.
Ðền thờ này được xây dựng vào năm 320 khi Giáo Hội Chúa Kitô,
tượng trưng cho Tòa Thánh Roma vừa thoát qua khỏi một thời kỳ cấm
cách, bắt bớ khủng khiếp . Ðền thờ này do công của Hoàng đế
Constantinô xây dựng để tôn vinh danh Chúa và để dân Chúa có nơi tụ
tập, đọc kinh cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích . Ðền thờ này đã
được cung hiến vào khoảng thời gian nói trên.Lịch sử thuật lại rằng
khi hoàn tất ngôi thánh đường này, nhiều đoàn người khắp trong thành
phố Roma đã tuôn đến để dự lễ khánh thành và hiệp ý trong nghi lễ
cung hiến ngôi thánh đường dùng đặt ngai tòa của Ðức giáo hoàng, với
tư cách là Giám Mục Roma. Ngôi đền thờ Latêranô đã trải qua biết
bao nhiêu biến cố, biết bao nhiêu thăng trầm của đạo giáo, biết bao
nhiêu thử thách, khó khăn của các thời Hoàng đế Roma trị vì. Biết
bao nhiêu người đã tới thánh đường Latêranô để xin rửa tội, gia
nhập dân thánh Chúa trong những đêm phục sinh và mừng lễ vượt qua
tại đây.
 
ÐỀN THỜ
LATÊRANÔ NGÀY NAY
Ngày nay, đền thờ
Latêranô vẫn vút cao, vẫn đứng sững như muốn nói với mọi người
Thiên Chúa luôn yêu thương dân người. Ngày nay, vẫn có đoàn đoàn
lớp người tới dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Hàng năm, ngày
thứ năm tuần thánh Ðức Thánh Cha vẫn tới cử hành lễ với hàng linh
mục Roma, với các Hồng y, Giám mục và Ngài diễn tả lại hành động,
cử chỉ của Chúa Giêsu xưa nơi nhà tiệc ly là rửa chân cho các tông
đồ.
 
Lạy Chúa Giêsu,
xin giúp chúng con luôn biết kính yêu Ðức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho
Ngài và cho Giáo Hội luôn trung tín với sứ mạng rao giảng Tin Mừng.
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT