Giáo lý hôn nhân

Bài 8: GIA ĐÌNH VÀ LỜI CHÚA

Bài 8 GIA ĐÌNH VÀ LỜI CHÚA I.LỜI CHÚA CẦN THIẾT CHO GIA ĐÌNH. II.ĐỌC LỜI CHÚA THẾ NÀO ? III.SỐNG LỜI CHÚA THẾ NÀO ? LỜI HƯỚNG DẪN. “Bởi vì gia đình Kitô hữu dự phần vào sự sống và sứ mệnh của Hội thánh, một Hội thánh đang kiên trì lắng nghe Lời Thiên Chúa với tâm tình tôn giáo và đang công bố Lời ấy với lòng…

Bài 7: ĐÔI BẠN VÀ CÁC BÍ TÍCH

Bài 7 ĐÔI BẠN VÀ CÁC BÍ TÍCH I. HÔN PHỐI VÀ PHÉP RỬA. II. HÔI PHỐI VÀ THÊM SỨC. III. HÔN PHỐI VÀ GIẢI TỘI. IV. HÔN PHỐI VÀ TRUYỀN CHỨC. V. HÔN PHỐI VÀ XỨC DẦU BỆNH NHÂN. LỜI HƯỚNG DẪN. “Các Bí tích có mục đích thánh hóa con người, xây dựng Thân thể Chúa Kitô và sau cùng là thờ phượng Thiên Chúa. Tuy nhiên, là…

Bài 6: LƯƠNG TÂM CÔNG GIÁO VÀ VẦN ĐỀ ĐIỀU HÒA SINH SẢN

I. GIÁO HUẤN CỦA HỘI THÁNH. II.LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM. III.BA TIÊU CHUẨN. IV.NHỮNG PHƯƠNG PHÁP NGỪA THAI. LỜI HƯỚNG DẪN. “Bổn phận sinh sản và giáo dục phải được coi là sứ mệnh riêng biệt của vợ chồng. Trong khi thi hành bổn phận ấy, họ biết mình cộng tác với Thiên Chúa Tạo Hóa và như trở thành những kẻ diễn đạt tình yêu của Người. Bởi…

Bài 5: LUÂN LÝ TÍNH DỤC

LỜI HƯỚNG DẪN. “Tính dục cũng như khả năng sinh sản của con người, trổi vượt cách kỳ diệu hơn những gì thấy được ở cấp sinh vật thấp hơn. Bởi vậy, chính những hành vi đặc thù của đời sống vợ chồng, được thực hiện đúng theo phẩm giá đích thực của con người, đều phải được kính cẩn tôn trọng. Vì thế, khi cần hòa hợp tình vợ…

Bài 4: GIÁO DỤC CON CÁI

I. QUYỀN VÀ BỔN PHẬN GIÁO DỤC. II. NHỮNG MỤC TIÊU GIÁO DỤC. LỜI HƯỚNG DẪN. “Bổn phận giáo dục bắt nguồn từ trong ơn gọi đầu tiên của đôi bạn là dự phần vào công việc sáng tạo của Thiên Chúa. Khi sinh ra một ngôi vị mới trong tình yêu và do tình yêu, một ngôi vị mang sẵn trong mình ơn gọi phải lớn lên và phát…

Bài 3:  MỤC ĐÍCH HÔN NHÂN CÔNG GIÁO.

I. TRỌN ĐỜI YÊU THƯƠNG NHAU. II. SINH SẢN VÀ GIÁO DỤC CON CÁI. LỜI HƯỚNG DẪN. “Hôn nhân và tình yêu vợ chồng, tự bản tính qui hướng về sự sinh sản và giáo dục con cái. Con cái là ơn huệ cao quí nhất của Hôn nhân và là sự đóng góp lớn lao kiến tạo hạnh phúc của cha mẹ. Thiên Chúa đã phán :“Đàn ông ở…

Bài 2:  ĐẶC TÍNH HÔN NHÂN CÔNG GIÁO

I. HAI ĐẶC TÍNH. II.NỀN TẢNG CỦA HAI ĐẶC TÍNH ẤY. LỜI HƯỚNG DẪN. “Bởi giao ước Hôn nhân, người nam và người nữ ‘không còn là hai nhưng là một xương một thịt’ (Mt 19,6) phục vụ và giúp đỡ lẫn nhau bằng sự kết hiệp mật thiết trong con người và trong hành động của họ, cảm nghiệm và hiểu được sự hiệp nhất với nhau mỗi ngày…

Bài 1: HÔN NHÂN CÔNG GIÁO LÀ MỘT BÍ TÍCH

I. HÔN NHÂN TỰ NHIÊN. II. HÔN NHÂN CÔNG GIÁO. III. MẪU MỰC HÔN NHÂN CÔNG GIÁO. LỜI HƯỚNG DẪN. “Thiên Chúa đã lập và ban những định luật riêng cho đời sống chung thân mật và cho cộng đoàn tình yêu vợ chồng. Đời sống chung này được gầy dựng do giao ước Hôn nhân, tức là do sự ưng thuận cá nhân không thể rút lại. Như thế,…