Họ Thánh Đạt

Tiểu sử Thánh Gioan Đoàn Viết Ðạt (1764-1798)

Thánh  Gioan Đoàn Viết Ðạt  (1764-1798) Gioan Đoàn Viết Ðạt, linh mục; sinh khoảng 1764 tại Ðồng Chuối, Thanh Hóa; chết ngày 28/10/1798. Thánh Ðạt, được mô tả là một người rất bình thản, được thụ phong linh mục năm 1798. Sau khi bị bắt vì tội làm linh mục bất hợp pháp, ngài bị tù 3 tháng, rồi bị xử trảm (chém đầu). Ngài và thánh Emmanuel Triệu là…

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH ĐẠT

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH ĐẠT NHIỆM KỲ 2021 – 2025 Ông: Giuse Trần Văn Nam SN: 1970 Chức vụ: Trưởng Họ ĐT: Bà: Maria Nguyễn Thị Dung SN: 1951 Chức vụ: Phó I ĐT: Bà: Maria Trần Thị Vân SN: 1951 Chức vụ: Phó II ĐT: Ông: Phêrô Trần Văn Luyện SN: 1979 Chức vụ: Thư ký ĐT