LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ

LẬP TÔNG TÒA THÁNH
PHÊRÔ
Ngày
22/2
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
Ông Phêrô thưa với Chúa Giêsu:” Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng
sống”. Chúa Giêsu trả lời:” Anh là Phêrô nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này,
Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”( Mt 16, 16.18 ). Giáo Hội hôm nay cử hành lễ
kính tông tòa thánh Phêrô và cũng là lễ để tôn vinh Đức Giáo Hoàng, vị kế nhiệm
thánh Phêrô dưới trần gian, cai trị, điều khiển Giáo Hội hoàn vũ.
 
LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ:
Khi cử hành thánh lễ kính tông tòa thánh Phêrô, phụng vụ muốn cho chúng
ta thấy ngai tòa vững chắc mà Chúa Giêsu đã nói với vị thủ lãnh Hội Thánh tiên
khởi:” Phêrô, Con là đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” hay”
Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho những anh em khác vững tin”( Lc 22,
32 ). Chúa Giêsu đã trao trách nhiệm nặng nề cho Phêrô là chăn dắt các chiên
con và chiên mẹ của Ngài. Do đó, ngai tòa thánh Phêrô mang một ý nghĩa quan
trọng tuyệt đối: Đức Giáo Hoàng là vị kế nhiệm thánh Phêrô hướng dẫn toàn thể
Giáo Hội toàn cầu. Vì thế, thánh lễ lập tông tòa thánh Phêrô là một lời tuyên
xưng hết sức quan trọng nhưng lại rất long trọng về quyền tối thượng của Đức
Giáo Hoàng trong toàn thể Hội Thánh. Trước kia, Giáo Hội cử hành hai thánh lễ
riêng biệt một để kính tòa thánh Phêrô ở Antiokia và một để kính tòa thánh
Phêrô ở Roma. Tựu trung hai thánh lễ này đều mang cùng một ý nghĩa, nên ngày
nay Giáo Hội chỉ cử hành một thánh lễ là:” Lập Tông Tòa Thánh Phêrô”.
HÃY CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC THÁNH CHA:
Ngày lễ lập tông tòa thánh Phêrô là lời mời gọi toàn thể dân Chúa trên
hoàn vũ hãy cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện liên lỉ  cho vị Cha chung của Giáo Hội trước một trọng trách nặng nề mà
Chúa và Giáo Hội trao phó cho Ngài. Trước muôn vàn thách đố của một thế giới
luôn luôn biến chuyển, Đức Giáo Hoàng luôn phải đối đầu với muôn vàn khó khăn
của Hội Thánh, của thế giới. Chính vì vậy, Ngài cần có đầy đủ ơn Chúa và sự soi
sáng, khôn ngoan của Chúa Thánh Thầnh để Ngài chu toàn trách nhiệm chăn dắt
chiên con và chiên mẹ của Chúa.
 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã thiết lập Hội Thánh trên nền đá vững
bền là lời tuyên xưng đức tin của thánh tông đồ Phêrô. Xin gìn giữ Hội Thánh
khỏi nao núng giữa cảnh đời thử thách gian nan ( Lời nguyện nhập lễ, lễ lập
tông tòa thánh Phêrô ).