Lc 10,1-9

THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
Ngày 18/10
 
Lc 10,1-9
 
Chúa gọi một con
người sau khi Chúa đã cầu nguyện lâu giờ và hỏi ý Chúa Cha.Việc
chọn người này,người kia,người nọ vào chức vụ này,chức vụ kia của
Hội Thánh là hoàn toàn do ý của Chúa, là do tình thương nhưng không
của Ngài.Chúa không dựa trên bề ngoài,vóc dáng hoặc
cao,gầy,thấp,cao.Chúa gọi ai làm môn đệ của Chúa là do quyết định
hoàn toàn của Ngài. Thánh Luca được mời gọi làm Apostoloi, làm tông
đồ cho Chúa, nghĩa là người được sai đi, Ngài lệ thuộc vào Chúa vì
thuộc trọn về Người.
 
THÁNH LUCA
Mặc dù khi viết
lại Tin Mừng của Chúa Giêsu,thánh Luca không cho biết Ngài sinh ra ở
đâu và sinh vào năm nào,nhưng theo nhiều tài liệu để lại,thánh nhân
là một thầy thuốc,hành nghề ở Antiôkia và Ngài cũng là một văn sĩ
giỏi.Tin Mừng về cuộc đời của Chúa Giêsu do Ngài viết diễn tả tài
nghệ điêu luyện của Ngài về cách hành văn,về lối viết lưu loát và
truyền cảm của Ngài.Thánh nhân là một người ngoại giáo đã theo
thánh Phaolô nhiều năm trên đường giảng đạo.Thánh Phaolô đã loan
báo Tin Mừng ở thành Troa,Luca đã tin,đã xin theo đạo và đã xin đi
theo thánh Phaolô làm môn đệ của Ngài .Vào giai đoạn thánh Phaolô bị
bắt giữ,người ta không biết gì về quãng đời cuối cùng của Ngài.Tuy
nhiên,theo một tài liệu tìm được ở Constantinople,thánh Luca đã lần
lượt loan báo Tin Mừng ở Achaie,ở Béotie,sau này làm Giám mục ở
Thébes.Thánh Luca đã cùng lãnh nhận triều thiên tử đạo cùng với
thánh Anrê tại Patras thuộc vùng Achaie.Ðọc Phúc Âm của thánh
Luca,điểm nổi bật nhất nơi ngòi viết của Ngài là lòng thương
xót.Thánh sử Luca đã thuật lại nhiều dụ ngôn rất cảm động và thấm
thía như dụ ngôn hai người con,người trộm lành,ông Giakêu thu thuế,
người Samaritanô nhân hậu.Thánh Luca cũng chú ý rất nhiều đến việc
cầu nguyện,lòng khiêm tốn,chân thành và đơn sơ.Thánh nhân còn viết
tông đồ công vụ nói lên sự hiệp nhất,sinh hoạt của cộng đoàn Kitô
hữu tiên khởi,một cộng đoàn luôn làm mọi việc theo ý Chúa.Nhờ
ngòi bút của Ngài,mọi người hiểu rằng Giáo Hội của Chúa ngay từ
lúc ban đầu luôn có Chúa Thánh Thần hoạt động và hiện diện.
 
CUỘC ÐỜI THÁNH LUCA LUÔN LÀM RẠNG NGỜI BỘ MẶT
CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ:
Thánh Luca,một
trong bốn thánh sử đã để lại cho hậu thế một lịch sử sáng ngời của
Ðấng Cứu Thế : Chúa Giêsu Kitô.Chỉ cần đọc Phúc Âm của một trong
bốn thánh sử,nhân loại ở muôn thời sẽ thấy rõ cả cuộc đời của
Chúa Giêsu.Ðó là nét nổi bật nhất của các thánh sử.Tuy nhiên,với
thánh Luca,khi đọc Tin Mừng của Ngài,nhân loại sẽ nhận ra lòng thương
xót của Chúa,nhìn ra bộ mặt đầy yêu thương của Chúa Giêsu và như
thế thánh Luca đã làm sáng danh Chúa vì chính Ngài đã ghi lại những
nét đặc sắc nhất của cuộc đời Chúa Giêsu Kitô.
 
Thánh Luca như
nhiều vị thánh khác đã hy sinh cả mạng sống của mình để làm chứng
cho Chúa là Ðàng,là Sự Thật và là Sự Sống .Ngài xứng đáng lãnh
nhận triều thiên vinh quang của Chúa .Muôn đời nhân loại sẽ không
bao giờ quên được công ơn to lớn của thánh sử Luca.
 
Lạy thánh Luca,
xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con để chúng con luôn nhận ra lòng
thương xót của Chúa.
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT