Lc 10,13-16

THÁNH PHAN-XI-CÔ ÁT-XI-DI
( St. Francis of Assisi )
Ngày 04/10
 
Lc 10,13-16
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
Cuộc đời của bất cứ vị thánh nào trong Giáo Hội
cũng đều bắt đầu bằng cuộc sám hối. Sám hối của các thánh có
nghĩa là nhìn vào Chúa để bắt chước Chúa hơn là nhìn vào mình để ngao
ngán,chán nản mà không muốn vươn tiến. Mỗi thánh đều có một cung
cách sống, đều có một hướng đi riêng biệt, muôn vẻ,muôn mầu,muôn
sắc,nhưng tựu trung,tất cả đều có một mẫu số chung là trở nên
giống Chúa Kitô . Thánh Phanxicô Átxidi là vị sáng lập Dòng Anh Em
Hèn Mọn cũng không đi ra ngoài đường lối của Chúa. Ngài phó
thác,tin,cậy,yêu,mến Chúa để càng ngày càng trở nên đồng hình đồng
dạng với Chúa Giêsu.
 
MỘT CUỘC ÐỜI NGẮN NGỦI.MỘT CON NGƯỜI GIỐNG CHÚA
 
Thánh Phanxicô Átxidi chỉ sống cuộc đời trần thế có
45 năm.Nhưng cuộc đời của Ngài là cả một bài ca.Một bản nhạc với
những dòng nhạc,với những cung bậc,hòa nên một bản trường ca tình
yêu tuyệt vời. Người ta trong nhiều thế kỷ đã không ngớt ca ngợi
thánh nhân vì con người lạ lùng của thánh nhân giữa cuộc đời. Ngay
anh em trong Dòng cũng không nhận ra Ngài có gì đặc biệt mà sao lạ
lùng thu hút mọi người. Thánh nhân đã rất khiêm nhượng,sự khiêm
tốn của một tâm hồn thánh thiện đã nhìn ra con người đầy khiếm
khuyết,đầy tội lỗi của mình và có làm được gì là do ân huệ nhưng
không của Chúa,đã biến cái tầm thường nên cái phi thường,đã biến
cái đơn sơ,nhỏ bé nên cái vĩ đại khôn lường.Vì thế,tình yêu của
Phanxicô Átxidi là một tình yêu mang tính cụ thể,thánh nhân yêu mọi
người,mọi vật, Ngài biến mọi sự vật,mọi thụ tạo nên sinh động và
có nhân tính.Ngài yêu tất cả vì Ngài thấy Thiên Chúa nơi tất cả mà
trung tâm là Chúa Giêsu.Thánh nhân yêu thương mọi người với tất cả
con tim của mình,với cả cuộc đời mình vì chính Chúa đã chết cho nhân
loại trong đó có cả Phanxicô Átxidi.Tình yêu của Phanxicô Átxidi là
tình yêu mang tính vui tươi,thoải mái, Ngài sống trong niềm vui vì lúc
nào Ngài cũng mang Chúa trong con người của mình,Ngài đồng hóa mọi sự
và nhân cách hóa tất cả để tất cả ca ngợi Chúa trong niềm vui.
Thánh nhân sinh ở Átxidi khoảng năm 1182. Cha Ngài
là ông Bênađô là một thương gia tơ sợi nổi tiếng và mẹ Ngài là bà
Pica,một người đạo đức,thánh thiện đã hun đúc Ngài nên một vị thánh
thời danh.Cuộc nổi loạn của những người lê dân chống lại những nhà
quí tộc. Thánh nhân bị bắt và bị giam cầm trong suốt một năm trời
ròng rã.Ngài bị một căn bệnh hiểm nghèo và được Chúa cứu
chữa,Ngài được khỏi bệnh và Chúa đã cảm hóa Ngài với câu:” Lạy
Cha chúng tôi ở trên trời “.Năm 1206,thánh nhân quyết định rũ bỏ
bụi trần,từ bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu,dù rằng bị người cha già
hết sức phản đối, thánh nhân rất thương cha nhưng không dám làm trái
ý Chúa. Thánh nhân phân phát tất cả của cải mình có cho những
người nghèo, Ngài chỉ giữ lại một chiếc áo choàng cũ kỹ,rồi ra đi
rao giảng Tin Mừng.Ðược Chúa thúc đẩy,soi sáng,thánh nhân đã lập
Dòng anh em hèn mọn.Thời gian sau đó,Ngài lui về Alverne,một nơi thật
cô liêu phía Bắc Átxidi để ăn chay,cầu nguyện và sống tình thân với
Thiên Chúa.Chúa yêu thương Ngài cách đặc biệt,nên trong lúc Ngài
xuất thần,Ngài nhìn thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Séraphim và một ảnh
chuộc tội.Tỉnh dậy,Ngài đã được Chúa in năm dấu thánh trên người
lúc đó là năm 1224.Chỉ hai năm sau đó,Ngài lâm trọng bệnh.Trước khi
ra đi về với Chúa,thánh nhân khuyên nhủ anh em trong Dòng giữ đức
khó nghèo tuyệt đối và trung thành với Giáo Hội Chúa Kitô.Thánh
nhân qua đời vào ngày 4.10.1226.Ðức Thánh Cha Grêgoriô đã tôn Ngài
lên bậc hiển thánh.
THÁNH PHAN-XI-CÔ ÁT-XI-DI NÓI GÌ CHO TA ?
 
Cuộc đời của thánh nhân là mẫu gương của tình yêu.
Ngài là vị thánh của tình yêu,một tình yêu cụ thể,tận tình và vui
tươi. Thánh nhân đã làm toát lên hương thơm nhân đức. Sự khó nghèo
Ngài thực hiện nơi cuộc đời của Ngài hoàn toàn phù hợp với mối
phúc thứ nhất của Chúa Giêsu.Ngài đã sống tận cùng cái khó nghèo
như hy lễ tạ ơn Thiên Chúa. Thánh nhân đã sống cái điên rồ của
thập giá. Ngài không thích mặt nạ mà mọi sự luôn phải theo ý của
Chúa.Ngài luôn trung thành với Tin Mừng, với giáo lý chân chính của
Chúa và của Hội Thánh.Ngài sống cái tầm thường của cuộc đời nhưng
nó là cái lớn lao của nước trời. Thánh nhân đã biết biến cuộc đời
khó nghèo của mình trở thành hồng phúc cho mình và cho mọi
người.Thánh nhân đã nói lên tất cả tình yêu của mình cho mọi
người,một tình yêu không bôi sáp mà là tình yêu,trung thực,hy
sinh,quên mình.Thánh nhân đã gửi cho nhân loại một sứ điệp dễ chấp
nhận nhất:sứ điệp của tình yêu,sứ điệp thập giá.
 
“Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho thánh Phanxicô chọn
cuộc đời hèn mọn khó nghèo để trở nên hình ảnh sống động của Ðức
Kitô.Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà thiết tha
gắn bó cùng Chúa,và hăm hở bước theo Ðức Kitô,lòng chan chứa an vui
và đầy tràn yêu mến”( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Phan-xi-cô
Át-xi-di ngày 4/10 ).