Lc 1,26-38

ÐỨC MẸ MÂN CÔI
Ngày 07/10
 
Lc 1,26-38
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
Nói về Mẹ Maria
qua tràng chuỗi mân côi,nhân loại đang sống trong lòng tin sẽ không
bao giờ có thể phủ nhận được con đường Mẹ dậy mọi người đi với ba
mầu nhiệm:Nhập thể, Ðau khổ và Phục sinh của Con duy nhất của Mẹ là
Chúa Giêsu Kitô luôn rõ nét, sáng ngời giữa mọi biến cố của lịch
sử cứu độ. Mẹ Maria như Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết:” Vào
bình minh của ngàn năm mới,chúng ta vui mừng nhận thấy nổi bật
lên”chiều kích Thánh Mẫu” của Hội Thánh,ấp ủ trong mình nội dung sâu
thẩm nhất của việc canh tân do công đồng đề xướng”.Con cái của Mẹ
theo sau Mẹ đi từng chặng đường của Con Mẹ đã đi qua.Con đường ấy
không đâu xa,đó là con đường: Vui,
Thương, Mừng mà nhân loại muốn đi vào nước trời không thể nào không
bước qua những chặng đường ấy.
 
MẸ MARIA TRONG LỊCH SỬ CỨU ÐỘ
Maria được Thiên
chúa tuyển chọn để làm Mẹ Ðức Giêsu Kitô và làm Mẹ nhân loại.Lời
xin vâng của Mẹ đã làm đảo lộn cả lịch sử nhân loại,mặc cho nhân
loại một ý nghĩa mầu nhiệm,sâu xa.Nếu không có lời xin vâng của
Mẹ,nhân loại đã khác hẳn,nhân loại chẳng bao giờ có ngày hôm
nay.Với tiếng xin vâng,Mẹ Maria đã tận hiến và chấp nhận ý định của
Thiên Chúa,hiến toàn thân mình cho Thiên Chúa,để cùng với Ngài thực
hiện chương trình cứu độ nhân loại.Mẹ Maria đã nắm một vai trò thật
đặc biệt và quan trọng trong lịch sử cứu rỗi.Sở dĩ Mẹ Maria được
Thiên Chúa trao cho một vai trò lớn lao,quan trọng như thế là vì Maria
được tràn đầy ân sủng,Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ.Thiên Chúa ở cùng,ở
với Mẹ là hạnh phúc lớn nhất ,khiến Mẹ luôn đầy phước lộc chứa
chan,nhờ đó Mẹ chiếu tỏa ánh sáng và ân sủng cho mọi người. Maria
là một người Mẹ,người Mẹ hoàn toàn đúng nghĩa của nó,một người Mẹ
đầy yêu thương,vì Mẹ có đầy hồng phúc.Mẹ Maria là một người trong
nhân loại,là một người nữ đúng nghĩa nhất,nhưng Maria lại là một
người nữ đặc biệt vì Maria làm đẹp lòng Thiên Chúa.Maria đặc biệt
hơn nữa vì tâm hồn đơn sơ,thánh thiện,tinh trong,sáng ngời của Mẹ.
Maria hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Mẹ Thiên Chúa vì Mẹ đã chỉ
cho nhân loại phải bước theo những chặng đường con của Mẹ là Chúa
Giêsu đã bước qua.
 
“CÁC CON ÐỪNG
SỢ , THẦY ÐÃ THẮNG THẾ GIAN”( Ga 16,33 )
Chúa Giêsu đã
chết,Ngài đã sống lại,lên trời,ban Thánh Thần cho các môn đệ và
trở thành niềm cậy trông vững bền cho mọi người,Chúa hứa với các
môn đệ và nhân loại:” sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế
“(Ga 14,18).Chúa là con của Mẹ Maria,nên Chúa phục sinh ở với nhân
loại mãi mãi cho tới ngày cùng tận trời đất,chắc chắn Mẹ cũng ở
với nhân loại cho tới tận thế,vì lúc nào Mẹ cũng mang Chúa trong
lòng và giới thiệu Chúa cho nhân loại.Ðức giáo Hoàng Gioan Phaolô II
đã viết:” Nếu có sự chiến thắng thì Mẹ Maria là người chiến thắng”.
Mẹ đã hiện ra tại nhiều nơi như Lộ Ðức, Fatima,Labouret,Nam Tư , La Vang
và nhiều nơi khác trên khắp thế giới. Nơi nào Mẹ cũng khuyên nhủ:”
phải ăn năn sám hối,và năng lần chuỗi mân côi “. Mẹ đã luôn giữ
lời hứa và Mẹ luôn muốn con của Mẹ tất cả được thừa hưởng nước
trời . Mẹ chiến thắng ma quỉ,sức mạnh của sự dữ.Mẹ chiến thắng tà
thần.”Trái tim hiến tế của Mẹ đã thắng tội lỗi và những tối tăm
của quyền lực ma quỉ, sự dữ.
 
LỄ MÂN CÔI NÓI GÌ CHO NHÂN LOẠI
Lễ mân côi làm
cho dân Chúa hồi tưởng lại thời đạo binh thánh giá chiến thắng quân
Phổ ở Lê-pan vào năm 1571 nhờ sự can thiệp của Ðức Trinh Nữ
Maria.Tuy nhiên,đó chỉ là lý do phụ .Ðiều cốt thiết của nhân loại
là hiệp ý với Mẹ Maria,Nữ Vương an bình,cầu nguyện cho mọi người nhìn
nhận ý Thiên Chúa và tuân theo ý Người. Mẹ Maria đã nhiều lần hiện
ra cho nhiều người ở nhiều nơi như Lộ Ðức,Mẹ đã hiện ra với thánh
nữ Bernadette và tự giới thiệu ngài là Ðấng vô nhiễm nguyên
tội.Tại Fatima,Mẹ đã hiện ra với ba trẻ là Lucia,Phanxicô và
Jacintha.Trong các lần hiện ra Mẹ đều khuyên các trẻ và nhân loại
phải ăn năn sám hối,lần chuỗi và sống trung thành với Chúa.Chắc
chắn,mọi người ở muôn thời đều muốn được hạnh
phúc và vui vẻ
để sống.Nhưng thái độ của ta đối với Thiên Chúa và tha nhân như thế
nào ? Ta đã sám hối và cầu nguyện,lần chuỗi theo ý Mẹ đủ chưa ?
Nếu chưa,ta cần thay đổi lối sống,lần chuỗi siêng năng hơn để cùng
với Mẹ đi vào các biến cố,các chặng đường của Chúa: Nhập Thể, Khổ
Nạn và Phục Sinh.Ta đã sống bác ái, yêu thương đủ chưa ? Nếu chưa,ta
cần sống tốt hơn và cố gắng đi vào định luật của tình yêu:” Chúng
con hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu thương các con”.
Lễ mân côi,một
dịp để ta đi vào chương trình cứu rỗi của Chúa Giêsu và là một dịp
để chúng ta cố gắng thay đổi con người mới,kết hiệp với Mẹ và sống
theo lời khuyên của Mẹ: Sám hối,Cầu nguyện và Lần chuỗi.
Chuỗi mân côi là
phương thế dễ dàng và hữu hiệu nhất để giúp ta sống trung thành với
Ðạo tình thương của Chúa Giêsu .
 
“Lạy Chúa.xin đổ
ơn thánh đầy lòng chúng con,để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập
giá,và nhờ Thánh Mẫu Maria chuyển cầu,Chúa cũng cho chúng con được
sống lại hiển vinh”( Lời nguyện nhập lễ,lễ Ðức Mẹ Mân Côi ).