Lc 14, 12-14

THÁNH CARÔLÔ BORRÊMÊÔ, giám mục
(St. Charles of Borromeo)
Ngày 04/11
 
Lc 14, 12-14
 
Mỗi vị thánh lại
có một nét đặc biệt. Có thánh nổi bật về sự khó nghèo, có thánh
lưu tâm hơn về sự vâng phục, có thánh lại say mê việc truyền giáo.
Tất cả các thánh đều là những người đã sống những nhân đức anh
hùng, đến nỗi các Ngài trở thành những đóa hoa đẹp tô điểm cho
vườn hoa Giáo Hội.
 
THÁNH CARÔLÔ BORRÊMÊÔ
Vào ngày 02 tháng
10 năm 1538 tại Milan, nước Ý, cậu bé Carôlô Borrêmêô đã chào đời
trong một gia đình đạo đức, thánh thiện. Với bầu khí thanh tao, đạo
đức của gia đình, một gia đình luôn có dáng dấp của gia đình thánh gia
: Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh Giuse. Carôlô Borrêmêô được hun
đúc, được giáo dục thật hoàn hảo để tiến thân trên đường nhân
đức. Mới có 12 tuổi, thánh nhân đã tận hiến cuộc đời mình cho Chúa
và gia nhập hàng giáo sĩ. Với trí thông minh sẵn có, với óc cầu
tiến, với tinh thần vươn cao, thánh nhân đã đã đậu hai bằng tiến sĩ
giáo luật và dân luật vào năm 21 tuổi. Ơn Chúa trợ giúp và Thánh
Thần tác động, Ðức giáo hoàng lúc đó đã triệu vời Ngài về giáo
triều, phong cho Ngài chức Hồng Y và đặt Ngài làm tổng giám mục
Milan.
 
MỘT VỊ THÁNH ÐÃ CÓ CÔNG RẤT LỚN VỚI GIÁO HỘI
Thánh Carôlô
Borrêmêô vì luôn có tấm lòng
muốn nên hoàn thiện. Ngài đã bỏ rất nhiều công sức để giúp Giáo Hội
thăng tiến. Ngài đã có công rất nhiều trong việc điều hành công
đồng Triđentinô. Thánh nhân yêu thương người nghèo, người neo đơn, mồ
côi, góa bụa. Hồi đó, bệnh dịch lan tràn khắp nơi, gây tang thương
chết chóc cho nhiều người. Thánh nhân đã bán hết tài sản để phân
phát cho người nghèo khó, chính Ngài đã đích thân thăm viếng bệnh
nhân và ban bí tích cho họ. Thánh nhân đã cố gắng, bỏ nhiều thời
gian để viết sách, những sách của Ngài rất có giá trị về mặt mục
vụ của các Giám Mục và việc dạy giáo lý của các Cha quản xứ.
Ngài đã lập một Dòng riêng cho địa phận mang tên thánh Ambrôsiô.
Thánh nhân cũng xây cất nhiều cơ sở công giáo và chủng viện. Bất
cứ làm công việc gì, bất hoàn cảnh nào, bất cứ ở địa vị nào, chức
vụ nào, thánh nhân cũng luôn làm vì vinh quang Chúa Kitô.
 
CHÚA THƯỞNG CÔNG CHO THÁNH NHÂN
Với đức tính hiền
lành và khiêm nhượng, với lòng nhiệt thành phụng sự Chúa và các
linh hồn. Với nhiều sức lực và óc vươn tiến, thánh nhân đã luôn
cảm nghiệm lời Chúa phán dạy:” Không có tình yêu nào cao vời bằng
tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu”( Ga 15, 13 ).
Thánh nhân đã phục vụ hết mình, đã hy sinh hết mình tất cả cho Chúa
và vì phần rỗi các linh hồn. Với 47 tuổi đời, Ngài đã nhắm mắt lìa
đời vào ngày 03/11/1584 tại Milan trong khi đang hết mình dấn thân phục
vụ cho những con người khó nghèo, bệnh hoạn, rách nát. Với những
công nghiệp lớn lao và những nhân đức hết sức anh hùng của Ngài.
Chúa đã thưởng công cho Ngài. Ðức Thánh Cha Phaolô V đã nâng Ngài
lên bậc hiển thánh vào năm 1610.
 
Lạy Thánh Carôlô
Borrêmêô, xin giúp chúng con luôn biết yêu thương người nghèo và
những người cô thân, cô thế, những người bệnh hoạn, tật nguyền.
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT