Lc 17, 26-37

THÁNH AN-BE-TÔ CẢ, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
( St. Albert the Great)
Ngày 15/11
 
Lc 17, 26-37
 
Các thánh là
những người đã bước theo Chúa Kitô với tất cả lòng tin và đã sống
hết mình. Các Ngài xứng đáng được Giáo Hội tôn vinh vì những nhân
đức siêu vời của mình.
 
THÁNH AN-BE-TÔ CẢ
Thánh nhân sinh ở
Lauingen, một làng nhỏ bên bờ sông danube miền Souabe, nước Ðức vào
khoảng năm 1193. Vì tài trí thông minh, lanh lợi, sự nhạy bén trong
cuộc đời, Ngài đã được gọi cái tên rất thân thương là An-be-tô Cả.
Nghiên cứu lại cuộc đời của các thánh có cái gì na ná giống nhau.
Có thánh được dễ dàng chấp nhận cho đi tu, có thánh gặp khó khăn do
cha mẹ, họ hàng, ngăn cản không cho các Ngài dấn thân. Nhưng cuối
cùng với lòng kiên nhẫn, chịu đựng, với sự cầu nguyện liên lỉ,
thánh nhân đã được cha mẹ bằng lòng cho đi tu. Ngài học ở đại học
Padua và xin gia nhập dòng Ðaminh. Ngài đã giữ luật thật nghiêm nhặt,
trung thành với lý tưởng của dòng. Ngài có lòng sùng kính đức Trinh
Nữ Maria cách đặc biệt và thương yêu các hồn. Năm 1228, thánh nhân
được cho đi học ở Cologne để hoàn tất chương trình. Sau đó Ngài được
mời làm giáo sư tại đại học Paris. Ngài là vị thầy rất có công
hướng dẫn, tìm hiểu và soi đường cho thánh Tôma Aquinô để sau này
Ngài trở thành vị tiến sĩ Hội Thánh rất nổi tiếng. Thánh nhân được
mời giữ các nhiệm sở khác tại Ðức và Roma. Ngài được chọn làm
giám mục Ratisbone năm 1260.
 
ÐỜI THÁNH RO-BE-TÔ CẢ LÀ GƯƠNG SÁNG
Tuy bận rộn nhiều
với công tác mục vụ, thánh nhân đã để giờ viết rất nhiều sách có
giá trị về triết học và Thần học. Thánh nhân cũng có tài về mọi
vấn đề trong xã hội con người. Ngài đã sống các nhân đức anh hùng
và kiên nhẫn trong nhiều vấn đề. Thánh nhân đã qua đời tại Ratisbone
năm 1280. Thánh Ro-be-tô đã được Ðức thánh cha Piô XI tôn phong hiển
thánh vào năm 1931. Năm 1942, Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã nâng Ngài
lên danh hiệu tiến sĩ Hội Thánh vì những tư tưởng rất có giá trị về
mặt đạo đức của Ngài.
Lạy thánh
An-be-tô Cả, xin cầu cùng Chúa cho chúng con luôn biết đi theo đường
lối Chúa.
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT