Lc 17, 7-10

THÁNH GIÔ-SA-PHÁT, giám mục, tử đạo
(St. Josaphat)
Ngày 12/11
 
Lc 17, 7-10
 
Ðường của Chúa
thật kỳ diệu và vô cùng khác lạ: thánh Gio-sa-phát là một người
đã hiểu được đường lối huyền nhiệm của Chúa. Ngài đã chấp hành ý
Chúa hơn vâng lời cha mẹ trần gian.
 
MỘT CON ÐƯỜNG
Cứ sự thường lập
gia đình là khuynh hướng tự nhiên của bất cứ người nào khi lớn lên.
Vì theo tập tục, theo sự thường của con người, cha mẹ của Gio-sa-phát
đã muốn con mình kết hôn để nối dõi tông đường khi thánh nhân lúc
17 tuổi xin cha mẹ đi tu, thì cha mẹ lại hướng con lập gia đình. Thánh
nhân tuy yêu thương cha mẹ, nhưng vẫn nung nấu, ấp ủ việc đi tu và từ
chối lập gia đình. Với lòng cương quyết, dứt khoát của thánh nhân,
cha mẹ Ngài cũng chiều ý để Ngài đi tu. Năm 20 tuổi, thánh nhân gia
nhập dòng thánh Basiliô ở Vilna, nước Ba Lan. Khi ấy có bè rối nổi
lên chống Giáo Hội Chúa Kitô, vị bề trên tu viện cũng ngả theo bè
rối và buộc Ngài phải theo bè rối. Ngài rất phân vân không biết
phải làm sao, Ngài cầu nguyện và dứt khoát trung thành với Giáo
Hội. Sau khi vị bề trên bị trục xuất, Ðức giám mục liền cất nhắc
Ngài lên thay thế. Chỉ hai năm sau đó Ngài được phong chức linh mục,
rồi Giám mục và vào năm 1617, Ngài được nâng lên chức tổng Giám
mục thành Polotsk. Thánh Gio-sa-phát luôn tỏ ra mẫu mực của các nhân
đức. Ngài luôn sốt sắng, nhiệt tình vận động cho sự hiệp nhất giữa
Giáo Hội Hy Lạp và La Tinh. Thánh nhân đã làm cho nhiều người lạc
giáo quay về với Giáo Hội. Ngài đã bị bọn lạc giáo đâm chết và
ném xác xuống sông trong khi Ngài đi kinh lý mục vụ tại Vitebsk.
 
CHÚA THƯỞNG CÔNG
Thánh nhân sinh
tại Vladimir nước Balan vào khoảng năm 1580. Ngài đã chết khi mới có
43 tuổi đời với việc đánh đập tàn nhẫn và một nhát đâm thấu qua
tim. Thiên Chúa đã thưởng công Ngài. Thánh nhân đã can đảm nhận
“tôi đây” khi bọn lạc giáo quá khích đòi giết Ngài. Ngài đã biến
giây phút đó làm giây phút vinh quang vì được kết hiệp với cái chết
của Chúa Giêsu trên khổ giá. Ðức Thánh Cha Urbanô VIII đã phong chân
phước cho Ngài. Ðức Giáo Hoàng Piô IX đã tôn phong Ngài lên bậc
hiển thánh vào năm 1867 với tước hiệu” Ðấng bảo vệ sự thống nhất
Giáo Hội”. Ngài là vị thánh Ðông phương đầu tiên được phong tước
hiệu quí hóa này.
 
Lạy thánh
Gio-sa-phát, giám mục, tử đạo xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con
để chúng con luôn cổ võ cho sự hiệp nhất của mọi thành phần dân
Chúa.
 
Lm.
Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT