Lc 17,1-6

THÁNH MAC-TI-NÔ, giám mục
(St. Martin of Tours)
Ngày 11/11
 
Lc 17,1-6
 
Tìm hiểu xem Chúa
Giêsu là ai mà các bạn bè sinh viên của thánh Mac-ti-nô đang hằng
ngày đề cập tới là nỗi khát khao của thánh nhân.
 
MÁC-TI-NÔ LÀ
AI ?
Mac-ti-nô sinh vào
khoảng thế kỷ thứ IV tại Sabaria miền Pannônia, nay thuộc nước Hung
Gia Lợi. Năm 20 tuổi, Mác-ti-nô được gửi học tại Ý Ðại Lợi. Mặc
dầu là người ngoại giáo, hằng ngày thánh nhân nghe nói về một tên
Giêsu. Ngài tự nghĩ Giêsu là ai ? Ngài bắt đầu tìm hiểu về con người
hết sức lạ lùng này. Dủ cha mẹ ngăn cản nhưng với ơn Chúa thúc
đẩy, Thánh Thần Chúa tác động, thánh nhân hết sức học hỏi và tin
theo con người mà bạn bè sinh viên luôn nói là Giêsu. Ngài tin
Giêsu, nhưng chỉ ít lâu sau đó Ngài bị động viên. Ðời sống quân ngũ
bắt buộc nhiều chuyện, nhưng Ngài vẫn ước mong được trở thành một
kitô hữu. Một hôm bên vệ đường, thánh nhân đã cắt một phần tư
chiếc áo choàng trao cho kẻ khó, Ngài cảm thấy có một sức mạnh bên
trong khi Chúa Giêsu hiện ra với Ngài và Ngài đã xin rửa tội. Vào
năm 350, khi thánh nhân được xuất ngũ, Ngài xin làm đệ tử của thánh
Hilariô, Giám mục thành Poitiers. Ðức Cha Hilariô vì nhận thấy
Mác-ti-nô là người có học thức, có lòng đạo đức thánh thiện, nên
đã gọi Ngài lãnh nhận các chức thánh. Năm 350, Ðức cha Hilariô bị
bè rối Ariô bắt giam vì đã dám chống lại họ. Mác-ti-nô cũng bị
Giám mục Milan, Người bênh đỡ bè Ariô trục xuất ra khỏi địa phận và
buộc sống trên một hòn đảo với một linh mục khác. Sau khi thánh
Hilariô được tha, Mác-ti-nô trở về Poachi và lập một dòng tu tại
Liguygé. Ngài được bầu làm Giám mục thành Tours vào năm 370. Người
ta không tiếc lời ca ngợi Ngài như là nhà truyền giáo lỗi lạc nhất
trong thời kỳ này. Ngài từ trần vào năm 379 khi đến Cadet để giải
hòa mối bất bình giữa một số linh mục và tu sĩ.
 
CHÚA YÊU THƯƠNG NGÀI
Một con người hy
sinh, từ bỏ, dấn thân vì Chúa. Chúa luôn yêu thương Ngài. Người ta
có thể coi cuộc đời Ngài là một cuộc đời truân chuyên, gặp nhiều vất
vả, khó khăn, đau khổ vì bị anh em bội bạc. Nhưng Ngài vẫn một niềm
xác tín cậy trông, Ngài coi mọi sự là rác rến, thiệt thòi so với
mối lợi tuyệt vời là biết Ðức Kitô. Ðể bảo vệ đức tin và bác ái,
Ngài luôn cầu nguyện;” Lạy Chúa, nếu dân Chúa còn cần đến con, con
sẽ không chối từ bất cứ việc gì”. Thánh nhân đã hăng say, giữ vững
đức tin và củng cố đức tin để mong cho nhiều người nhận biết Chúa.
Lạy thánh
Mác-ti-nô, giám mục xin giúp chúng con biết yêu thương người nghèo
như thánh nhân.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT