Lc 9, 18-22

Thánh Vinh-sơn Phaolô,linh mục
(St. Vincent de Paul)
Ngày 27/9
 
Lc 9, 18-22
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
Nói về một con
người, đề cập đến cuộc sống của một con người là nói lên cuộc sống
của con người ấy : thời gian họ sống, thái độ, tư tưởng, cách sống
của họ.Thánh Vinh-sơn Phaolô,linh mục là nét đẹp tô điểm Giáo Hội
Chúa Kitô.
 
THÁNH VINH-SƠN PHAOLÔ
Thánh Vinh-sơn
Phaolô,sinh tại Pouy miền Aquitaine nước Pháp vào khoảng năm 1581.Ngài
lãnh sứ vụ linh mục vào năm 1600.Cuộc đời của Ngài, ngay từ hồi
còn thơ ấu đã nổi rõ nét là một con người đầy vị tha,bác ái và hay
thương xót những kẻ nghèo hèn.Chính vì thế, thánh Vinh-sơn Phaolô đã
luôn rao giảng lòng thương xót của Chúa và sống chứng nhân tình yêu
của Chúa trong mọi trạng huống của cuộc đời.Dù với bất cứ chức vụ
nào:Bề trên Dòng Thăm Viếng, Bề Trên Tu Hội triều hay trong cương vị của một mục tử,thánh Vinh-sơn Phaolô
đã luôn chu toàn trách vụ cách hết sức khôn ngoan.Ngài yêu thương
các người nghèo khó,những kẻ đau khổ,những kẻ lao động vất vả,đặc
biệt Ngài lưu tâm đến việc giáo dục các thiếu nữ.Lời Chúa trong
bài giảng tám mối phúc thật Mt 5, 1tt, được Ngài thực hiện cách tận
căn: đi và dậy người ta bước đi trên con đường hiến chương nước
trời.Ngài đã sống tận cùng lời Chúa:cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát
uống,cho kẻ rách rưới ăn mặc,thăm viếng kẻ bị tù đầy vv.(Mt 25, 1tt
).
Chúa đã dậy mọi
người bài học yêu thương.Yêu thương tận cùng và yêu thương không
ngừng.Chính Chúa đã sống tận cùng sự yêu thương bằng cái chết trên
thập hình.Chết mới nói lên lời.Trên thập giá, Chúa đã nói lên tất
cả:yêu thương và tha thứ.Chúa đã trở nên nghèo, để sống với người
nghèo.Thánh Vinh-sơn Phaolô đã yêu thương người nghèo,những kẻ bơ vơ
vất vưởng,đầu đường xó chợ,không nhà không cửa.Theo gương
Chúa,thánh Vinh-sơn Phaolô đã luôn cứu giúp người nghèo,sống như
người nghèo trong việc phục vụ, lao động để gần gũi chúa.Phục vụ
người nghèo là phục vụ Chúa.Sống như người nghèo là sống như
Chúa.Gặp gỡ người nghèo là gặp gỡ Chúa.
 
MỘT GƯƠNG SÁNG
Thánh Vinh-sơn
Phaolô lúc nào cũng tận tụy với công việc. Dù cuộc đời Ngài đã
cao tuổi,thánh Vinh-sơn lúc nào cũng rao giảng Tin Mừng, loan báo Tin
vui của Chúa không mệt mỏi, không chán nản.Người ta không ngại gọi
Ngài là vị tông đồ của giới lao động.Vì quả thực,với tuổi già sức
yếu,Ngài luôn hoàn thành sứ mạng của vị mục tử, luôn chu toàn
trách vụ của đời linh mục.Ngài luôn tâm niệm lời Chúa:” .đến để
phục vụ, đến để tìm kiếm và đến để qui tụ “.
Ngài qua đời vào
năm 1660 sau khi đang miệt mài với sứ vụ của mình. Chúa thưởng công
Ngài bằng muôn vàn phép lạ sau khi an nghỉ, vì thế, Ðức Giáo Hoàng
Clêmentê XIII đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh .Với các việc làm
mang tính xã hội tuyệt vời của Ngài lúc còn sống, Ðức Thánh Cha
Lêô XIII đã tôn Ngài làm bổn mạng các hội từ thiện công giáo.
 
Lạy thánh Vinh-sơn
Phaolô,linh mục xin cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa để chúng con
biết bắc chước Ngài mà sống yêu thương,bác ái đối với mọi người.