Lc 9, 43b-45

THÁNH VEN-XÉT-LAO, tử đạo
(St.Wenceslaus)
Ngày 28/9
 
Lc 9, 43b-45
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
Một trong nét đẹp
của Ðạo là có những người hy sinh cho chân lý, cho sự tồn vong của
Ðạo mình tôn thờ. Giáo Hội do Chúa Kitô thiết lập ở trần gian này
luôn tồn tại vì Chúa đã hứa ở cùng Hội Thánh cho tới ngày tận thế
. Chúa ở với Giáo Hội , Hội Thánh của Chúa luôn sinh động nhờ dòng
máu của các vị tử vì đạo . Thánh Ven-xét-lao đã hiến đời mình tô
điểm cho Ðạo tình thương của Chúa Kitô.
 
MỘT CON NGƯỜI.MỘT DÒNG MÁU
Thánh Ven-xét-lao
sinh tại miền Bôhême nước Tiệp Khắc vào năm 907. Ngài là công tước
miền Bôhême . Cha của Ngài,ông Wratislas, làm quan trấn miền
Bôhême.Mẹ Ngài là dân ngoại Draghomire.Con đường của thánh nhân
nhiều chông gai,lắm thử thách.Cha Ngài qua đời vào năm 920, Ngài
sống với bà nội Ludmilla,một người đàn bà rất đạo đức,thánh
thiện.Bà nội đã hun đúc,uốn nắn Ngài nên người đạo đức, gương
mẫu.Mẹ Ngài vì là một người ngoại giáo,theo bè rối, đã ganh tị
,giết chết bà nội và bắt thánh nhân phải sống xa những người công
giáo.Chúa nhân từ luôn ấp ủ, luôn che chở và không bỏ rơi Ngài.
Trước sự ngạo
mạn,trị vì khắt khe của em út Ngài là Bôleslas và mẹ Ngài, dân
thành Prague đã nhất loạt đứng lên lật đổ,hạ bệ chế độ cũ vì
những tội ác họ đã gây ra.Năm 925, dân chúng Prague đã bầu Ven-xét-lao
lên thay thế những người lãnh đạo cũ.Ðời sống thánh nhân là một
cuộc đời giản dị. Ngài bênh vực quyền tự do tín ngưỡng ngay trước
mặt các lãnh chúa bè rối.Thánh nhân luôn hợp tác với các linh mục
để bênh vực đức tin và bênh kẻ nghèo cũng như người bị áp
bức.Thánh nhân trị vì dân với lòng thương tuyệt đối, Ngài lo lắng
giúp đỡ hết mọi người và dùng của cải riêng của mình để xây
dựng,mở mang các cơ sở công giáo.Ngài sống bình dị, suốt mùa chay,
Ngài chỉ dùng bánh mì khô và nước lã.
Chính đời sống
đạo đức,mực thước, gương mẫu và thánh thiện của Ngài đã làm cho kẻ
thù gai máu và là cớ để chúng âm mưu ám hại Ngài.Vào khoảng năm
929, quận công Bôleslas lại đang tâm, âm mưu giết Ngài đang lúc Ngài
kết hợp mật thiết với Chúa trong nhà thờ.Dòng máu của Ngài đã đổ
ra nhưng Ngài là viên gạch vững chắc tô điểm cho tòa nhà Giáo Hội
thêm tươi tốt.
 
THÁNH NHÂN NHẮN
NHỦ MỌI NGƯỜI
Dù trên cương vị
lãnh đạo dân,thánh ven-xét-lao đã không sống xa hoa, xa Chúa,xa dân.
Ngài đã sống đời sống giản dị,khiêm nhu và công chính.Thánh nhân đã
dùng của cải riêng để mở mang các cơ sở công giáo. Ngài đã đặt ích
lợi của Giáo Hội lên trên lợi ích cá nhân mình. Ngài đã cảm nghiệm
sâu xa lời Chúa:”Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó.”. Thánh nhân đã
công khai bênh vực quyền tự do tín ngưỡng trước mặt các thủ lãnh bè
rối dù rằng Ngài biết làm như thế mạng sống của Ngài sẽ không
được an toàn. Thánh nhân đã sống đức độ và luôn theo gương bà nội
sống thánh thiện, đạo đức. Thánh nhân đã làm gương sáng để mọi
người noi theo,bắt chước. Thánh nhân đã nhắc nhở mọi người chúng
ta:” Hãy sống giản dị,nhân ái và yêu thương mọi người “.
Lạy thánh
Ven-xét-lao xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn biết noi gương
bắt chước thánh nhân mà sống hiền hậu, nhân ái và yêu thương mọi
người.