LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI,

LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI,
Ngày 15/8
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
Nói về
Maria, viết về Mẹ, muôn đời sẽ không có ngôn từ nào hay chữ nào có thể diễn tả
cho hết được những đặc ân và những nhân đức cao quí, tuyệt vời Thiên Chúa đã
dành cho Đức Trinh Nữ Maria. Chỉ với đức tin, sống trong lòng tin nhân loại mới
nghiệm ra quả thực Mẹ Maria đã có một vai trò đặc biệt và hết sức quan trọng
trong lịch sử cứu rỗi nhân loại ! Mẹ đã được tuyển chọn giữa muôn người nữ để
đón nhận trong cung lòng trinh khiết Con Thiên Chúa làm người. Mừng lễ Đức Mẹ
lên trời hôm nay, nhân loại sẽ được chiêm ngắm hình ảnh đẹp nhất của Mẹ Maria,
vẹn tuyền, trinh trong đang hưởng phúc bên ngai tòa Thiên Chúa trên nước trời.
 
LỜI XIN VÂNG CỦA MẸ 
ĐÃ BIẾN ĐỔI HOÀN TOÀN CON NGƯỜI 
MẸ:
Mẹ Maria
trong giây phút thinh lặng nhưng hoàn toàn bỡ ngỡ, kinh ngạc trước lời truyền
tin của sứ thần Gabrien. Đây là giờ của lời hứa mà các tổ phụ và ngôn sứ trông
chờ. Mẹ ngạc nhiên, bối rối, lo âu trước một sứ điệp hết sức quan trọng, một
tin vui to lớn mà bất cứ người thiếu nữ nào lúc đó cũng muốn có được:” Và này
đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao  cả, và sẽ được gọi là Con Đấng tối cao”( Lc
1, 31-32 ).     Lời của sứ thần Thiên
Chúa như một tiếng sét làm cho Maria, người nữ tử Sion hết sức run sợ, nhưng sứ
thần Gabrien liền trấn an:” Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên
Chúa”( Lc 1, 30 ). Lời loan báo Tin Mừng này ứng nghiệm lời các ngôn sứ nói
trước còn hơn những điều họ dám nghĩ và Thiên Thần cắt nghĩa, lý giải việc đó
sẽ được thực hiện, xẩy ra như thế nào:” Thánh Thần sẽ ngự xuống
trên bà,
và quyền năng Đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra
sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”( Lc1, 35 ). Maria trong biến cố này đã hoàn toàn
phó thác và tin tưởng vào Thiên Chúa. Maria với tâm hồn rất đơn sơ, thành thực
và tế nhị đã thưa với sứ thần Thiên Chúa:” Việc ấy sẽ xẩy ra cách nào, vì tôi
không biết đến việc vợ chồng”( Lc 1, 34 ). Thiên Thần liền giải thích cho Maria
như trên, nên dù mới được cắt nghĩa, mới được Thiên Thần lý giải cùng với
trường hợp của bà Isave , người chị họ của Maria đã mang thai 6 tháng, người
được coi là son sẻ và dù chưa hiểu các tường tận, nhưng với lòng tin tuyệt vời,
Maria đã nhanh nhảu thưa với Thiên Thần:” Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin
Chúa cứ làm cho tôi theo lời sứ thần nói”( Lc 1, 38 ). Lời thưa xin
vâng
của  Maria đã làm đảo lộn tất cả và ta
có thể nói không sai nếu không có lời xin vâng của mẹ Maria với đức tin sắt đá
nhân loại mãi mãi vẫn chìm ngập trong tội lỗi, trong đớn đau và trong bóng tối.
Chính lời thưa xin vâng trọn vẹn của Mẹ Maria trong lòng tin và tín thác của Mẹ
đã làm cho Ngôi Lời thành xác phàm và cư ngụ giữa nhân loại để cứu thoát mọi
người khỏi sự dữ:” Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban
cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật”( Ga 1, 14 ). Mẹ Maria quả
thực đã được Thiên Chúa tuyển chọn giữa con cái loài người để Maria đón nhận ơn
cứu độ của Thiên Chúa nơi thân xác của Người , mà còn đón nhận ơn cứu độ nơi
chính tâm hồn của Người. Mẹ Maria đã là người nữ đầu tiên trong hàng ngũ loài
người đón nhận trọn vẹn ơn cứu độ của Thiên Chúa.
 
TUYÊN XƯNG ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI:
Vì được
chọn giữa muôn người trong con cái loài người ở thế gian này, Thiên Chúa đã
dành cho Mẹ Maria những đặc ân cao quí nhất mà không người nào trong con cái
loài người được đón nhận. Đặc ân vô nhiễm nguyên tội, làm Mẹ Thiên Chúa và hồn
xác lên trời là những hồng ân quí giá nhất Thiên Chúa dành cho Mẹ. Tuyên xưng Mẹ
Maria hồn xác lên trời là nhìn nhận Mẹ đã hưởng trọn vẹn ơn cứu độ của Thiên
Chúa khi Mẹ nắm giữ vai trò quan trọng nhất trong việc Mẹ thực hiện ơn cứu độ
của Thiên chúa trong lịch sử nhân loại. Mẹ Maria thực sự là một con người trong
hàng ngũ con người trong nhân loại đã lắng nghe, đón nhận và thực thi lời Chúa
để trở thành con người được cứu độ. Thiên Chúa đã dành cho Maria những đặc ân
lớn lao trong đó có ân huệ:” hồn xác lên trời”, với đặc ân này không phải vì
Maria đã cưu mang và hạ sinh Con Thiên Chúa, nhưng vì Mẹ đã nghe và thực hiện
lời Chúa, nghĩa là trở thành một con người giữa nhân loại được cứu độ trọn vẹn.
Như thế, những ân huệ đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho Đức Trinh Nữ Maria, cũng
là những ân sủng Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta . Với đặc ân linh hồn và
xác lên trời, ta hãy nghe Đức Thánh Cha Piô XII tuyên bố tín điều vô ngộ này:”
Chúng Tôi công bố, tuyên xưng và định tín giáo lý đã được Thiên Chúa mạc khải
này: Đức Maria trọn đời đồng trinh, Mẹ vô nhiễm của Thiên Chúa, sau khi hoàn
tất cuộc đời dương thế, đã được đưa lên trời hiển vinh cả hồn lẫn xác”(
Munificentissimus Deus, Đức Giáo Hoàng Piô XII tuyên bố ngày 01 tháng 11 năm
1950 ).
 
Lạy Chúa,
Chúa đã đoái thương nhìn đến tôi tớ khiêm nhượng của Chúa là Đức Trinh Nữ
Maria, và ban ân huệ tuyệt vời là cho Người làm Mẹ của Con Một Chúa nhập thể,
và hôm nay còn ân thưởng cho Người vinh phúc vô song. Phần chúng con đã được
Chúa thương cứu chuộc, xin Chúa nhận lời Đức Trinh Nữ cầu thay nguyện giúp, cho
chúng con cũng được hưởng vinh quang trên trời”
 
( Lời nguyện nhập lễ, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ).