Legio Mariae

DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ  GIA ĐÌNH LEGIO MARIAE

DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ  GIA ĐÌNH LEGIO MARIAE CURIA – GIÁO XỨ THẠCH LÂM Nhiệm kỳ 2021 – 2025 Ông: Phanxicô Nguyễn Thế Huân SN: 1950 Chức vụ: Trưởng BTS ĐT: Bà: Têrêsa Lê Thị Hồng SN: 1961 Chức vụ: Phó BTS ĐT: Bà: Maria Nguyễn Thị Dung SN: 1951 Chức vụ: Thư ký ĐT: Bà: Maria Đinh Thị Ơn SN: 1960 Chức vụ: Thủ quỹ ĐT: Ông: Gioan Trần…

GIỚI THIỆU VỀ LEGIO MARIAE

Giới thiệu về LEGIO MARIAE I. NHẬP ĐỀ: Lời Chúa trên đây đã ứng nghiệm rất đúng với sự phát triển của Giáo Hội Chúa Kitô nói chung, và cũng rất đúng với các tổ chức trong giáo hội nói riêng. Giáo Hội Chúa Kitô từ nhóm 12 Tông đồ, nay đã phát triển thành một đại tôn giáo gồm hàng tỉ tín hữu. Các hội dòng, các tổ chức,…