Lời cầu nguyện

Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con:
– Xin cho những người đang mắc bệnh Covid, được ơn chữa lành.
– Xin cho các gia đình đang gặp khó khăn vì dịch bệnh được ơn an ủi và nâng đỡ.
– Xin cho Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ, các Bác sĩ và các tình nguyện viên đang dấn thân phục vụ những người bị dịch bênh Covid, được mạnh khỏe và bình an.
– Xin che chở, gìn giữ và cứu chữa tất cả chúng con. Amen