Lời cầu nguyện ban mai

Lạy chúa, ngay từ buổi sớm mai xin cho chúng con nghiệm thấy tình thương của chúa. Xin cho tất cả mọi người chúng con biết mở lòng đón nhận tình yêu Chúa và chia sẻ tình yêu đó cho mọi người ngay trong cuộc sống đời thường của chúng con, qua đó mỗi ngày chúng con được nên thánh thiện và trở nên những tông đồ của chúa. Xin chúa đồng hành và gìn giữ chúng con trong ngày mới này, xin ban ơn trợ giúp để mọi người chúng con sống trọn vẹn tình yêu của Chúa trong ngày sống hôm nay. Amen