Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ngủ một đêm bình an. Giờ đây, khởi đầu ngày mới này, chúng con xin chúa ban ơn giúp sức, để chúng con có thể sống trọn vẹn trong tình yêu Chúa. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa những công việc chúng con làm trong ngày hôm nay, để làm sao qua những công việc đó chúng con làm sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Amen.