Mc 10,13-16

THÁNH MAT-THÊU,TÔNG ÐỒ,TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
Ngày 21/9 .
Ngày Trung Thu
cầu cho thiếu nhi.
 
Mc 10,13-16
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
Lêvi
là tên gọi của thánh Matthêu tông đồ,thánh sử. Tin Mừng thuật lại
khi Chúa Giêsu đi ngang qua bàn thuế, Người gọi Lêvi. Lêvi không chần
chừ,không do dự,ông đứng dậy khỏi bàn thu thuế mà đi theo Chúa
Giêsu.Ơn gọi của Lêvi thật là huyền diệu ! Chúa Giêsu không nói
nhiều, Người chỉ nói một câu vỏn vẹn,ngắn ngủi :” Hãy theo Ta “.
Ðường
Chúa chọn khác với cách cất nhắc của người đời thường làm.Chúa
chọn ai tùy ý Người. Chúa cất nhắc ai là do ơn huệ nhưng không của
Chúa.Không ai có quyền đòi Chúa phải thế này thế kia.Không ai được
phép buộc Chúa phải gọi người này,không được gọi và chọn người
khác. Ðó là mầu nhiệm đức tin. Con người phải có đôi mắt đức
tin,con tim hiến tế mới nhận ra sự lạ lùng,kỳ diệu đó, vì ơn gọi
của mỗi người là một mầu nhiệm.
Như
mọi tông đồ khác trong nhóm 12 mà Chúa đã kêu mời. Chúa chỉ gọi
họ,sau khi Chúa đã kết hiệp thân thân tình lâu giờ với Chúa cha
bằng lời cầu nguyện và sau khi Chúa đã hỏi ý Chúa Cha.Thái độ,cử
chỉ,hành động của Chúa trong mọi lần mời gọi tông đồ đều làm nổi
bật ý nghĩa quan trọng của mầu nhiệm ơn gọi. Lêvi,người thu thuế,một
hạng người được coi làm tay sai cho ngoại bang,làm tay sai cho Ðế Quốc
La Mã thời đó,một hạng người mang tiếng ăn bẩn,tội lỗi và không
tốt.Chúa lại nghĩ khác vì Chúa thấu suốt tâm can của con người.Biệt
phái,Pharisiêu,tư tế,thông luật luôn nghĩ xấu cho người khác.Chúa
nói với họ:” Ta đến không để gọi những người công chính mà là gọi
những người tội lỗi “( Mt 9,13) và “Người khỏe mạnh không cần thầy
thuốc,người đau ốm mới cần ” ( Mt 9, 12 ).
Chúa
đã mời gọi các tông đồ. Chúa đã sai họ đi khắp thế gian rao giảng
Tin Mừng cứu độ. Các tông đồ của Chúa sau khi đã lãnh nhận Chúa
Thánh Thần,đã trở thành những chứng nhân hiên ngang làm chứng cho
Chúa. Tất cả các tông đồ đã nhất loạt giới thiệu Chúa Kitô cho
mọi người, dù rằng họ phải trả giá rất đắt bằng chính mạng sống
của họ cho việc làm chứng Chúa Kitô phục sinh.Thánh Matthêu đã
không ra khỏi con đường này. Ngài đã đi truyền giáo ở Êthiopi,Ba Tư,
Parthes. Ngài đã nói lên sự thực này:” Chúa Giêsu chính là Ðấng cứu
thế mà Cựu Ước hằng mong đợi.Lời chứng của thánh nhân được coi
là đầy đủ nhất trong Tin Mừng của
Ngài. Ngài đã được phúc tử đạo tại Tarium nước Êthiopi. Chúa đã trao
cho Ngài triều thiên công chính .
Lạy
Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn bắt chước gương của Thánh Tông
đồ:đón tiếp mọi người với tất cả tình thương mến.
Xin
cho chúng con biết nhìn nhận tội lỗi của mình mà sớm trở về với
Chúa.
Xin
cho chúng con đừng bao giờ loại trừ bất cứ một ai.