Mt 10, 17-22

THÁNH STÊPHANÔ, tử đạo tiên khởi
(St. Stephen)
Ngày 26/12
 
Mt 10, 17-22
 
Ca nhập lễ thánh
Stêphanô đã viết rằng:” Cửa trời đã mở ra đón thánh tê-pha-nô
vào. Người là vị tử đạo tiên khởi, đã lãnh triều thiên chiến thắng
trên trời “. Và ca hiệp lễ mượn sách công vụ thuật lại:” Họ ném
đá Ông Tê-pha-nô, đang lúc Ông cầu xin :” Lạy Chúa Giêsu, xin nhận
lấy hồn con “( Cv 7, 59 ).
 
THÁNH TÊ-PHA-NÔ VỊ TỬ ÐẠO TIÊN KHỞI
Sách Công Vụ
Tông Ðồ kể rằng:”.Thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy
người được tiếng tốt, đầy Thần khí và khôn ngoan.Còn chúng tôi,
chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa. Ðề
nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn Ông Tê-pha-nô, một
người đầy lòng tin và đầy Thánh thần, cùng với các Ông phi-líp-phê,
pơ-rô-khơ-rô, Ni-ca-no, ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người
ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các Ông ra trước
mặt các Tông Ðồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Ðồ đặt tay trên các
Ông(Cv 6, 3- 6 ). Ðó là việc chọn lựa bảy phó tế tiên khởi giúp
việc các Tông Ðồ, trong đó có Tê-pha-nô.Thánh Tê-pha-nô là một
người đầy Thánh Thầnn và khôn ngoan, đã không ngừng rao giang về Ðức
Giêsu phục sinh. Thiên Chúa qua việc đặt tay của các Tông Ðồ đã
tuyển chọn Tê-pha-nô làm phó tế, sách Công Vụ Tông Ðồ viết tiếp:”
Ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm
thiêng dấu lạ lớn lao trong dân”( Cv 6, 8 ). Vì ghen ghét Tê-pha-nô,
không tranh luận được với Ông, nên nhiều phe nhóm đã xúi dân vu
khống Tê-pha-nô khiến cho Ông bị bắt. Tuy nhiên, Tê-pha-nô là người
của Chúa, nên toàn thể cử tọa trong Thượng Hội Ðồng đều nhìn thẳng
vào Ông Tê-pha-nô, và họ thấy mặt Ông giống như mặt thiên sứ( Cv
6, 15 ). Ðược đầy Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên
chúa, và thấy Ðức Giêsu đứng bên hữu Thiên chúa. Ông nói:” Kìa,
tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.”( Cv 7,
55-56 ). Họ lôi Ông ra ngoài thành mà ném đá.
 
THÁNH TÊ-PHA-NÔ THA THỨ CHO NHỮNG KẺ GIẾT CHẾT MÌNH
Cảm nghiệm sâu xa
Lời Chúa:”.đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết
được linh hồn”, thánh Tê-pha-nô đã chấp nhận sự vu khống của những
kẻ ghen tỵ, thù hằn Ngài, Ngài đã làm một cử chỉ rất đẹp, rất
thánh thiện:” Họ ném đá Ông Tê-pha-nô, đang lúc Ông cầu xin rằng: ”
Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con “( Cv 7, 59 ). Rồi Ông quỳ gối
xuống, kêu lớn tiếng:” Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này”. Nói
thế rồi, Ông an nghỉ ( Cv 7, 60 ).
Lạy Chúa, thánh
Tê-pha-nô, vị tử đạo đầu tiên đã biết cầu nguyện cho những kẻ bách
hại mình như Chúa Kitô dạy. Hôm nay, mừng thánh nhân được rước về
trời, chúng con nài xin Chúa ban ơn để chúng con hằng noi gương thánh
nhân để lại mà yêu thương ngay cả địch thù ( Lời nguyện nhập lễ, lễ
thánh Tê-pha-nô ).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCt