Mt 11,16-19

THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
( St. John of The Cross)
Ngày 14/12
 
Mt 11,16-19
 
Mỗi thánh đều đã
sống cuộc đời họa lại hình ảnh Ðức Kitô, càng giống Chúa bao nhiêu,
thánh nhân đó càng làm nổi bật chân tính của Thầy Chí Thánh Giêsu.
Thánh Gioan Thánh Giá đã sống trọn lành đến nỗi các nhân đức của
Người đã trở nên anh hùng.
 
MỘT VỊ THÁNH CẢI TỔ DÒNG CARMÊLÔ
Thánh nhân sinh
tại nước Tây Ban Nha miền Fontibéros vào năm 1542 trong một gia đình
nghèo. Chính vì thế, Ngài đã trải qua tuổi niên thiếu lao đao, vất vả
vì thánh nhân phải làm lụng, lao động cực nhọc. Năm 1563, thánh nhân
tận hiến cho Chúa trong dòng kín Carmêlô. Thiên Chúa đã dùng Ngài
vào công việc mở mang, cải tổ dòng carmêlô. Vì thế trước ngày lãnh
sứ vụ linh mục vào năm 1567, Chúa đã xếp đặt cho Ngài gặp gỡ thánh
Têrêsa cả, một cuộc gặp gỡ thánh, cuộc gặp gỡ kỳ diệu, quyết định
cả hướng đi cho cuộc đời mục vụ của Ngài sau này. Thánh Gioan Thánh
Giá đã cộng tác với thánh Têrêsa cả trong công cuộc cải cách dòng
Carmêlô, đưa dòng về tuân giữ những qui chế đầu tiên của vị sáng
lập dòng Carmêlô. Ngài đã cùng thánh nữ Têrêsa đưa dòng Carmêlô
tới chỗ hoàn thiện mỗi ngày một hơn cho tới khi thánh nữ Têrêsa cả
qua đời vào năm 1582. Thánh Gioan Thánh Giá đã cùng hai người bạn
cùng lý tưởng tìm đến và sống trong túp lều tồi tàn, không ra gì
tại Duruelo nước Tây Ban Nha. Mọi người trong nhà dòng đều chống đối
cuộc cải cách của các Ngài. Thánh nhân bị giam tại một căn phòng
tại Tolède vào năm 1577, chỉ chín tháng sau đó, thánh nhân đã trốn thoát
khỏi nơi Ngài bị giam cầm. Thời gian này với ơn Chúa, với sự tác
động của Chúa Thánh Thần, thánh nhân đã sáng tác nhiều bài thơ
thần bí rất có giá trị. Tuy nhiên, Chúa luôn có con đường của Ngài,
ý của Ngài khác với sự suy nghĩ của con người.Cuộc cải cách của
thánh nhân và các bạn được chấp thuận, thánh Gioan thánh giá được
trao cho nhiều chức vụ quan trọng trong dòng. Cuộc đời của Ngài tràn
lửa tình yêu, soi chiếu cho dòng Carmêlô. Ngài đã sống tình yêu và
khích lệ mọi tu sĩ trong dòng hãy sống tình yêu như Chúa đã sống.
Ngài hưởng thọ 49 tuổi sau một cơn bệnh trầm trọng đã kéo Ngài về
với Chúa vào năm 1591. Năm 1926, Ðức Thánh Cha Piô XI đã nâng Ngài
lên với danh hiệu”tiến sĩ Hội Thánh” do các tư tưởng sâu sắc và nền
linh đạo quí giá Ngài để lại cho dòng Carmêlô và Giáo Hội.
 
LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, Chúa
đã ban cho thánh Gioan linh mục lòng nhiệt thành yêu mến thánh giá
và hoàn toàn từ bỏ chính mình. Xin cho chúng con hằng biết noi gương
sáng của người để mai sau được chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển( Lời
nguyện nhập lễ thánh Gioan thánh giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh ).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT