Mt 2, 13-18

CÁC THÁNH ANH HÀI, tử đạo
Ngày 28/12
 
Mt 2, 13-18
 
Ngay ca nhập lễ
của ngày lễ kính các Thánh Anh Hài, tử đạo đã có những lời:” Các
hài nhi vô tội, xưa bị giết vì Ðức Kitô. Nay được theo Người là Chiên
con tinh tuyền. Miệng chẳng ngớt tung hô:” Lạy Chúa, vinh danh Chúa “.
 
CÁC THÁNH ANH HÀI
Hêrôđê là một
ông vua độc ác, vô tài, bất tướng. Nhưng, Hêrôđê lúc nào cũng tham
quyền cố vị. Ông luôn luôn sợ bị lật đổ, sợ mất quyền, mất chức. Chính
vì thế, khi nghe bất cứ một tin nào mà ông cho rằng sẽ nguy hại cho
ngai vàng của Ông. Hêrôđê đều kiếm cách để phá đổ, để tiêu diệt
hầu có thể bảo vệ ngai vua của mình. Ðiều này, quả thực rất phù
hợp với biến cố các Thánh Anh Hài bị tàn sát. Biến cố ấy xẩy ra
thế này:” Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua
Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem,
và hỏi:” Ðức Vua dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã
thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến
bái lạy Người “. Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành
Giêrusalem cũng xôn xao “( Mt 2,1-3 ). Tin Mừng thánh Matthêu chương 2
trong các đoạn kế tiếp thuật lại rằng vua Hêrôđê ác độc tìm cách
biết nơi rõ ràng để thủ tiêu Giêsu. Nhưng, được mộng báo các nhà
chiêm tinh sau khi đã gặp Hài Ðồng Giêsu tại Bêlem thì họ đã không
trở lại gặp Hêrôđê nữa, mà đã đi lối khác mà về lại xứ của họ
( Mt 2, 7-12 ). Tin Mừng thánh Matthêu chương hai viết tiếp:” Thánh Giuse
được sứ thần Chúa hiện ra báo tin, nên Ông đang đêm đã đưa Mẹ
Maria và Chúa Giêsu trốn qua Ai
Cập cho đến khi Hêrôđê băng hà”( Mt 2,13-15 ). Hêrôđê thấy mình bị
đánh lừa, nên đùng đùng nổi giận, sai người đi giết tất cả các con
trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo
ngày tháng ông đã hỏi cận kẽ các nhà chiêm tinh( Mt 2, 16-17).
 
CÁC THÁNH ANH HÀI TỬ ÐẠO ỨNG NGHIỆM LỜI NGÔN SỨ GIÊRÊMIA
Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền
rĩ:tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an
ủi, vì chúng không còn nữa. Các thánh Anh Hài dù còn thơ bé, nhưng
Chúa đã cho các Ngài góp tay vào công việc cứu thế của Ngài. Máu
của các Ngài đổ ra để minh chứng cho Chúa Giêsu hoàn toàn vô tội.
Lạy Chúa, các
thánh Anh Hài chưa biết dùng lời nói để tuyên xưng đức tin, nhưng đã
được Chúa ban tặng vinh quang nhờ Con Chúa giáng sinh làm người. Trong
ngày Hội Thánh tưởng niệm các vị tử đạo đầu tiên của kitô giáo,
xin cho tiệc thánh chúng con vừa chia sẻ đem lại cho chúng con ơn thánh
dồi dào để chúng con can đảm làm chứng về Chúa cho anh em ( Lời
nguyện hiệp lễ, lễ các thánh Anh Hài).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT