Ngày 01/03/22 – Thứ Ba sau Chúa Nhật VIII Quanh Năm

Thứ Ba sau Chúa Nhật VIII Quanh Năm

Lời Chúa: Mc 10, 28-31

“Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ai theo Đức Giêsu, thì trở nên giống như Ngài. Đức Giêsu đã từ bỏ vinh quang, địa vị Thiên Chúa và mang thân phận một con người nghèo hèn không có của cải giàu sang và cuối cùng mất cả mạng sống. Là môn đệ của Ngài, chúng ta cũng phải chấp nhận từ bỏ tất cả những gì mình có, chúng ta cũng phải chấp nhận chịu ngược đãi như Chúa. Nhưng Chúa đã hứa ban cho ta phần thưởng cao quí là sự sống đời đời.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con ai cũng khao khát được hạnh phúc. Nhưng đâu là hạnh phúc đích thực? Chúng con thường lầm tưởng hạnh phúc của chúng con dựa trên sự giàu sang, địa vị, quyền quí… Chúng con thường dừng lại và muốn độc quyền chiếm hữu, hưởng dùng. Xin cho chúng con biết ý thức đó là những hồng ân Chúa ban. Chúng con đã đón nhận ân huệ cách nhưng không, thì chúng con cũng phải chia sẻ quảng đại với tha nhân. Chỉ trong tình vị tha, chúng con mới đạt được hạnh phúc là sự sống đời đời. Amen.