Ngày 01/09/21 – Thứ Tư sau Chúa Nhật XXII Thường Niên

Thứ Tư sau Chúa Nhật XXII Thường Niên

Lời Chúa: Lc 4, 38-44

“Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Đức Kitô.

Đến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay nói lên lòng thương xót của Đức Giêsu với bà mẹ vợ của ông Simon và những người đau yếu khác. Tình thương bao la của Đức Giêsu trải rộng tới hết mọi người, không phân biệt thân sơ, không phân biệt xa gần. Đức Giêsu luôn tất bật với sứ vụ đem Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Thời giờ của Ngài dành hoàn toàn cho Cha và cho con người. Một tình thương cho đi và cho đến tận cùng.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mạc khải, là sự hiện diện của Thiên Chúa Cha ở giữa chúng con. Vì quá yêu thương chúng con, Chúa Cha đã sai Chúa đến với chúng con. Để qua Chúa, Chúa Cha tỏ lộ được tình yêu và chúng con cũng cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Cha đối với chúng con.

Lạy Cha, được Cha yêu thương, còn gì hạnh phúc, còn gì cao quý bằng! Xin cho chúng con cảm được niềm vui tràn đầy này, để cuộc đời chúng con luôn bình an, và chúng con lại tiếp tục trao ban tình yêu đến cho anh chị em chúng con. Xin vì Danh Đức Giêsu Con Cha, cầu bầu cho chúng con. Amen.