Ngày 01/12/21 – Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng

Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng

Lời Chúa: Mt 15, 29-37

“Chúa Giêsu chữa nhiều người và hoá bánh ra nhiều”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, người què bước đi, người đui lại thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel.

Còn Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: “Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng”. Các môn đệ thưa Người: “Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các con có bao nhiêu chiếc bánh?” Họ thưa: “Có bảy chiếc, và ít con cá nhỏ”. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất. Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no, và mảnh vụn còn lại người ta thu lượm được bảy thúng đầy. Số người đã ăn lên tới bốn ngàn, không kẻ đàn bà con nít. Sau khi giải tán dân chúng, Người bước lên thuyền và đến địa phận Magađan.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Sau khi Đức Giêsu đã chữa lành con gái người đàn Ca-na-an. Người cùng các môn đệ lên một ngọn núi ở ven biển hồ Ga-li-lê. Ở đó, Ngài tiếp đón và qui tụ nhiều người ở khắp nơi. Họ mang đến cho Ngài nhiều bệnh nhân và Ngài đã chữa lành họ. Trước cảnh đoàn lũ dân chúng bơ vơ như chiên không người chăn. Ngài chạnh lòng thương và ban lương thực nuôi sống họ.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, cuộc sống của chúng con hôm nay không thiếu những kẻ nghèo khổ, đói rách, không cửa không nhà,… và cũng tràn đầy những người sống trong giàu sang, nhung lụa…

Xin Cha cho chúng con biết san sẻ cho nhau những ân huệ mà chúng con đã nhận nơi Cha. Đặc biệt, xin Cha soi sáng cho các nhà hảo tâm, các hội từ thiện, để họ luôn biết quan tâm giúp đỡ những anh em cùng khổ nhất.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.