Ngày 02/12/21 – Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng

Lời Chúa: Mt 7, 21. 24-27

“Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, “Lạy Chúa, lạy Chúa!”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Người môn đệ chân chính của Đức Giêsu là con người say mê học hỏi và thực thi lời Chúa. Chỉ khi thực thi lời Chúa con người mới tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Chỉ khi thực thi lời Chúa niềm tin được vững mạnh và đưa con người đến hạnh phúc vĩnh cửu.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con vẫn xưng mình là Kitô hữu, là người thuộc về Chúa, nhưng trong cuộc sống, chúng con lại xa lạ lời của Chúa. Chính vì thế, những cam go của cuộc đời đã làm cho chúng con bị chao đảo, ngã gục. Xin cho chúng con một nghị lực để can đảm thi hành ý Chúa, nhờ đó chúng con mới tìm được sự bình an, niềm hạnh phúc đích thực. Amen.