Ngày 03/09/21 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXII Thường Niên – Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXII Thường Niên

Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Lời Chúa: Lc 5, 33-39

“Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?” Người đáp lại rằng: “Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy”.

Người còn nói với họ thí dụ này rằng: “Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: ‘Rượu cũ thì ngon hơn’ “.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Đức Giêsu bị kêu trách vì môn đệ Ngài cứ ăn uống. Việc ăn chay, cầu nguyện theo cái nhìn của biệt phái, là để chứng tỏ con người của họ thánh thiện đạo đức. Vì các môn đệ của Đức Giêsu không ăn chay nên họ đã đặt vấn đề với Đức Giêsu.

Đức Giêsu không phủ nhận giá trị của việc ăn chay, cũng không trách việc ăn uống. Ăn chay hay ăn uống đúng lúc thì mới hợp lý. Các môn đệ của Chúa cũng sẽ ăn chay khi Ngài là chàng rễ được cất đi. Còn bây giờ Ngài còn ở với họ, niềm vui đầy tràn sao bắt họ căn chay.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, bài Tin Mừng hôm nay cho chúng con một ý nghĩa: Sống thời đại mới phải có tinh thần mới. Vì rượu mới phải đổ vào bầu da mới. Từ đó làm cho chúng con suy nghĩ về cuộc sống của chúng con hôm nay. Chúng con được phúc làm con Cha, một người Cha tràn đầy yêu thương, luôn lo lắng chăm sóc cho chúng con. Vì thế, cuộc sống của chúng con phải luôn bình an và phấn khởi. Ở trong tinh thần tự do của người con, chúng con không được sống theo tinh thần dân ngoại, người nô lệ, để phải gò bó, sợ hãi. Tin vào tình yêu của Cha, chúng con xin phó thác cuộc sống chúng con trong tay Cha, nhờ Đức Giêsu Con Cha, Chúa chúng con. Amen.