Ngày 04/09/21 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXII Thường Niên

Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXII Thường Niên

Lời Chúa: Lc 6, 1-5

“Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các ông chưa đọc điều Đavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi”. Và Người bảo họ rằng: “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Giữ luật theo mặt chữ là nô lệ luật. Giữ luật theo hình thức là giả hình. Luật của Thiên Chúa phải được thi hành trong tình yêu mến và theo tinh thần của lề luật. Lề luật giúp con người thăng tiến chứ không phải bóp chết con người. Vì thế, bao lâu chúng ta cảm thấy lề luật như một gánh nặng làm cho chúng ta phải khổ sở, thì bấy lâu chúng ta giữ luật theo tinh thần của biệt phái chứ không phải tinh thần của Đức Giêsu.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con tìm ra ý nghĩa của lề luật. Nhờ lề luật, chúng con được rèn luyện và sống tự do trong hạnh phúc làm con Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết dùng lề luật để lớn lên, để trưởng thành trong niềm tin. Amen.